04:39 ICT Thứ bảy, 16/11/2019

Trang nhất » Tin Tức » Học bổng, giải thưởng » HB Vòng tay đồng đội

Quy chế quỹ học bổng " Vòng tay đồng đội"

Thứ năm - 01/11/2012 16:02

 

HỘI KHUYẾN HỌC-HỘI CỰU CHIẾN BINH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BỘ CH QUÂN SỰ - BỘ CH BIÊN PHÒNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  TỈNH QUẢNG TRỊ                                                            Quảng Trị, ngày 27/4/2009

 

QUY CHẾ

QUỸ HỌC BỔNG "VÒNG TAY ĐỒNG ĐỘI" TỈNH QUẢNG TRỊ

 

MỞ ĐẦU

Thực hiện ý tưởng của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp để xây dựng Quỹ Học bổng "Vòng tay đồng đội" đã nhận được sự cổ vũ, hưởng ứng, ủng hộ hết sức mạnh mẽ của toàn xã hội. Nguồn quỹ "Vòng tay đồng đội" năm 2008 thu được gần 8 tỉ đồng và đã trao kịp thời cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên trong cả nước. Hiện nay, phong trào vận động xây dựng quỹ đã lan rộng đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhiều cá nhân giàu lòng hảo tâm.

Xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm sâu nặng với những đồng chí, đồng đội đã có những cống hiến, hy sinh lớn lao đối với đất nước mà hiện nay bản thân và gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tổ chức vận động thành lập Quỹ học bổng "Vòng tay đồng đội" tỉnh Quảng Trị để thiết thực giúp đỡ, động viên con các đối tượng chính sách và lực lượng vũ trang có cơ hội và điều kiện vươn lên trong học tập, rèn luyện đạo đức, xứng đáng với truyền thống gia đình và quê hương.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tên gọi: Quỹ Học bổng "Vòng tay đồng đội" tỉnh Quảng Trị.

Nguồn quỹ nhằm mục đích khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập. Đối tượng: Là học sinh, sinh viên con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, con cựu chiến binh, cựu quân nhân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; con sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác trong các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2: Nguồn quỹ vận động nhằm duy trì phát triển lâu dài, tập trung vào 3 nội dung chính:

- Tổ chức trao học bổng cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; học sinh, sinh viên hiếu học vượt qua hoàn cảnh khó khăn không ngừng tiến bộ trong học tập.

- Tiếp sức hoặc đỡ đầu dài hạn cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc có hoàn cảnh rủi ro đột xuất có nguy cơ bỏ học.

- Thông qua tổ chức các hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tuyên truyền, giáo dục ý thức công dân, tinh thần bảo vệ Tổ quốc, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

CHƯƠNG II

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHÍ ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG VÀ ĐỠ ĐẦU DÀI HẠN

Điều 3: Đối tượng được xét trao học bổng: Học sinh tiểu học, THCS, THPT, các trường đào tạo nghề, trung học chuyên nghiệp, sinh viên cao đẳng, đại học thuộc đối tượng nêu ở điều 1.

Điều 4: Tiêu chí: Các đối tượng trên phải đạt 1 trong các tiêu chí sau:

4.1. Học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế;

4.2. Học sinh, sinh viên đạt thủ khoa trong các kỳ thi tốt nghiệp, thi vào đại học;

4.3. Học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc nêu gương sáng cho thanh thiếu niên học tập;

4.4. Học sinh, sinh viên là nạn nhân do di chứng chất độc da cam hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đạt kết quả khá, giỏi, rèn luyện tốt.

4.5. Học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh đột xuất đang rất khó khăn.

Điều 5: Đối tượng được đỡ đầu dài hạn:

Học sinh, sinh viên hiếu học thuộc đối tượng nêu ở điều 1 nhưng do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học thì được quỹ đỡ đầu dài hạn cả cấp học hoặc suốt thời kỳ theo học. Mức đỡ đầu và thời gian đỡ đầu căn cứ hoàn cảnh thực tế để xem xét. Quỹ nhằm hỗ trợ để không có học sinh nào thuộc diện ưu tiên của quỹ phải bỏ học do kinh tế quá thiếu thốn.

Điều 6: Học sinh, sinh viên được nhận học bổng, được đỡ đầu dài hạn phải có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập, rèn luyện đạo đức hàng năm cho Hội đồng xét duyệt học bổng "Vòng tay đồng đội" của tỉnh.

CHƯƠNG III

QUY TRÌNH XÉT DUYỆT TỔ CHỨC TRAO HỌC BỔNG

Điều 7: Hồ sơ đề nghị cấp học bổng và đỡ đầu dài hạn:

- Đơn đề nghị cấp học bổng, tiếp sức, đỡ đầu dài hạn của học sinh, sinh viên (theo mẫu) có xác nhận của nhà trường học sinh theo học.

- Biên bản đề nghị của Hội Khuyến học các cấp.

- Danh sách trích ngang học sinh, sinh viên của Hội Khuyến học các cấp

Điều 8: Học sinh, sinh viên con của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác trong các lực lượng vũ trang có thể trực tiếp đề nghị hỗ trợ đột xuất nhưng phải có đơn đề nghị của học sinh, sinh viên, có xác nhận của nhà trường và thủ trưởng đơn vị nơi bố (mẹ) đang công tác.

Khi xét học sinh, sinh viên được đỡ đầu dài hạn không trùng với các nguồn quỹ khác đã tài trợ.

Điều 9: Thànhphần Hội đồng xét duyệt học bổng gồm: Đại diện Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, đại diện Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Điều 10: Học bổng "Vòng tay đồng đội" được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của lực lượng vũ trang và của tỉnh Quảng Trị.

Số lượng học sinh được trao học bổng và mức học bổng tùy tình hình thực tế hàng năm Hội đồng quỹ xem xét quyết định.

 

CHƯƠNG IV

NGUỒN TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 11: Nguồn quỹ học bổng "Vòng tay đồng đội" tỉnh Quảng Trị thực hiện theo phương châm xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tự nguyện tài trợ. Lực lượng nòng cốt ủng hộ xây dựng quỹ là hội viên Hội Cựu chiến binh, hội viên Hội Khuyến học và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng đang công tác trong các lực lượng vũ trang.

Điều 12: Ban quản lý và điều hành quỹ gồm: Giám đốc Quỹ Khuyến học tỉnh Quảng Trị, đại diện Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh.

Nguồn quỹ vận động được chuyển về Quỹ học bổng "Vòng tay đồng đội" tại Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý và Điều hành hoạt động của Quỹ có trách nhiệm tham mưu với Hội đồng quỹ về phương án vận động quỹ và sử dụng nguồn quỹ thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, tiêu chí của quỹ.

Quỹ quản lý theo quy định của pháp luật và theo Quy chế của Quỹ Khuyến học đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

Hàng năm, Ban Quản lý quỹ chịu trách nhiệm quyết toán và báo cáo công khai tài chính với Hội đồng quỹ.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này đã được Hội đồng Quỹ nhất trí thông qua. Hội Khuyến học tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quỹ, vận động các lực lượng vũ trang và xã hội ủng hộ để hàng năm trao học bổng vào dịp những ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, của quân đội, của quê hương. Trước mắt kịp thời trao học bổng lần đầu tiên vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Điều 14: Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký. Các bên tham gia ký kết có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện. Nếu có sự thay đổi, bổ sung thì phải được Hội đồng thông qua mới có hiệu lực.

                       

TM.HỘI CỰU CHIẾN BINH Q.TRỊ                                      TM.HỘI KHUYẾN HỌC Q.TRỊ

                   CHỦ TỊCH                                                                       CHỦ TỊCH

 

 

           Nguyễn Văn Trá                                                       Nguyễn Thị Thùy Mỵ

        TM.BỘ CH QUÂN SỰ TỈNH                                       TM.BỘ CH BIÊN PHÒNG TỈNH

                      CHÍNH ỦY                                                                PHÓ CHÍNH ỦY

 

 

            Đại tá: Hồ Thanh Tự                                                 Đại tá Trương Duy Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Danh sách các nhà tài trợ

Giai đoạn 2008-2018 Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã huy động

Tổng Số tiền: 319.038.621.713 đồng

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động

Tổng số tiền: 57.832.166.704đ.

GS - TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Chương trình Tiếp sức đến trường

Tổng Số tiền tài trợ: 14.202.500.000 đ

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tài trợ học bổng "Mầm Xanh" : 238.000.000 đ

Thượng tọa Thích Đạt Đức- Uỷ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Hải Quang TP Hồ Chí Minh

Tài trợ HB "Hoa tình thương" : 2.436.700.000 đ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền: 535.000.000 đ

Tổ Phật tử Chính Tâm-Chùa Quán Sứ Hà Nội

Tổng Số tiền tài trợ: 2.178.530.000 đ

Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tại Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền: 1.215.000.000 đ

Tập đoàn Quân đội Viettel

Tổng Số tiền : 2.400.000.000 đ

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tổng Số tiền: 1.056.000.000 đ

Quỹ học bổng Mai Vàng

Tổng Số tiền: 126.000.000 đ

Hòa Thượng Thích Phước Toàn - Trụ trì chùa Vặn Đức Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 295.000.000 đ

Dự án Đông Tây Hội Ngộ

Tổng Số tiền : 4.791.178.228 đ

Báo Đầu tư

Tổng Số tiền : 315.000.000 đ

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn vingruop

Tổng Số tiền : 1.608.700.000 đ

Công ty Bình Điền Quảng Trị

Tổng Số tiền : 430.000.000 đ

Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - TP.Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 460.000.000 đ

Gia đình Liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh

Tổng Số tiền : 287.491.297 đ

Quỹ học bổng Lê Mộng Đào

Tổng Số tiền : 421.500.000 đ

Tổ chức Cơ hội và Phát triển - Chane to grow

Tổng số tiền: 242.455.000 đ

Viễn thông Quảng Trị

Tổng Số tiền : 330.000.000 đ

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Tổng Số tiền : 464.500.000 đ

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổng Số tiền : 320.000.000 đ

Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế

Tổng Số tiền : 1.014.342.480 đ

Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation)

Tổng Số tiền : 2.426.035.823 đ