Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị làm việc với các tổ chức từ thiện xã hội

Hội Khuyến học tỉnh trao tặng bảng vàng “Ghi công khuyến học” và giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài và từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hội Khuyến học tỉnh trao tặng bảng vàng “Ghi công khuyến học” và giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài và từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Hôm qua 25/5/2015, tại TP. Đông Hà, Hội Khuyến học tỉnh tiếp và làm việc với Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Hội Từ thiện Ameri Cares và Giao Điểm- Hoa Kỳ về công tác khuyến học, khuyến tài và từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh cảm ơn các tổ chức từ thiện xã hội đã đến thăm, làm việc với Hội Khuyến học tỉnh; đồng thời giới thiệu khái quát tổ chức, tình hình hoạt động, kết quả đạt được và những khó khăn của Hội Khuyến học tỉnh trong những năm qua. Trong suốt một thập kỷ qua, cán bộ, nhân viên Hội Khuyến học các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để vun đắp cho sự nghiệp “trồng người” đạt nhiều kết quả cao; làm tốt công tác phát triển tổ chức hội và hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phong trào thi đua khuyến học, nhân rộng các mô hình gương sáng hiếu học, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học; cùng với ngành giáo dục góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và chăm lo giáo dục nhà trường; quản lý, huy động quỹ khuyến học đúng mục đích để khích lệ và khen thưởng kịp thời cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong dạy, học tập… 

Lãnh đạo Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị, Hội Từ thiện Ameri Cares và Giao Điểm- Hoa Kỳ đánh giá cao những việc làm thiết thực và hiệu quả của Hội Khuyến học tỉnh thời gian qua, và mong muốn Hội Khuyến học tỉnh sẽ tích cực phối hợp với các tổ chức từ thiện xã hội để triển khai thêm nhiều việc làm có ý nghĩa trong công tác khuyến học, khuyến tài và từ thiện xã hội. 

Được biết, Hội Từ thiện Ameri Cares và Giao Điểm- Hoa Kỳ trong 20 năm qua đã hỗ trợ chương trình chống suy dinh dưỡng cho hàng ngàn lượt em học sinh mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt trong năm học 2014-2015, đã hỗ trợ cho 9 trường mầm non với 1.929 học sinh; tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng gồm tiền mặt, thuốc men và sữa. 

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh trao tặng bảng vàng “Ghi công khuyến học” và giấy khen cho 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác khuyến học, khuyến tài và từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: Tin, ảnh: MINH ĐỨC