THƯ NGÕ TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH QUẢNG TRỊ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       Quảng Trị, ngày 25 tháng 06 năm 2014

 

THƯ NGỎ

Kính gửi:…………………………………………..

………………………………………………………........................................

 

Chương trình học bổng “Tấm lòng quê hương – Tiếp sức đến trường”đã bước sang năm thứ 13. Đây là một chương trình có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, có hiệu quả thiết thực nên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và kiều bào ta ở nước ngoài.

Các em sinh viên được chương trình hỗ trợ, đều tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Hơn 2.200 em đã được tiếp sức luôn xứng đáng với sự tin yêu của các nhà tài trợ, trong đó có 542 em ra trường có việc làm, 18 em du học nước ngoài, nhiều em đang học lên tiến sĩ, thạc sĩ tại Pháp, Nga, Thụy sĩ … Nhiều em thành đạt đã quay trở lại đóng góp, cùng chung tay chia sẻ, tiếp sức cho các em học sinh nghèo khác được đến trường.

Mặc dù tỉnh nhà đã có nhiều nỗ lực trong việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, song qua khảo sát, số lượng các em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẵng hàng năm ở tỉnh ta, còn có khoảng 550 – 600 em có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nếu không có sự trợ giúp của xã hội thì không thể nhập học được. Vì vậy, tôi kêu gọi các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ chương trình “Tấm lòng quê hương – Tiếp sức đến trường”,giúp đỡ các em học sinh nghèo thực hiện giấc mơ đến trường.

 Xin trân trọng cảm ơn!

                                                                      Kính thư

            

                                                                       (Đã ký)    

                                                                              Nguyễn Đức Chính

                                                                         Phó chủ tịch thường trực

                                                                              UBND tỉnh Quảng Trị

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị (Thường trực của Ban Tổ chức chương trình)

02 Tạ Quang Bửu, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện Thoại: 053.3859.311. DĐ: 0913.485.680, 0914.079.984

Email: khuyenhocqt@yahoo.com.vn

Tài khoản: Quỹ khuyến học tỉnh Quảng Trị

Số TK: 0-771-000-786-073 Tại NHTMCP Ngoại Thương Vietcombank – Chi nhánh tỉnh Quảng Trị