Hội thảo “Khuyến học-khuyến tài đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp”

Ngày 30.5.2018, UBND huyện Vĩnh Linh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức hội thảo “Khuyến học-khuyến tài đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp”. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; bà Nguyễn Thị Khởi, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cùng chủ trì hội thảo.

Hưởng ứng phong trào khởi nghiệp do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động, những năm qua thanh niên huyện Vĩnh Linh có nhiều nỗ lực, vươn lên trong việc xây dựng các mô hình khởi nghiệp. Từ năm 2017 đến nay trên địa bàn huyện có hơn 100 mô hình khởi nghiệp rải đều ở các địa phương. Các mô hình khởi nghiệp thành công cho thấy khả năng tự tìm việc làm, chủ động sáng tạo có sức lan tỏa, là tấm gương sáng trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp. Các mô hình khởi nghiệp đều có ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT), công nghệ tiên tiến vào sản xuất…

 

Tuy vậy hoạt động khởi nghiệp của thanh niên Vĩnh Linh vẫn còn tự phát, đơn lẻ, đa số khởi nghiệp ở nông thôn với những công việc như trồng trọt, chăn nuôi, chưa có sự khởi nghiệp trên các lĩnh vực công nghệ, công nghiệp-TTCN, thương mại, du lịch. Vì thế cần được tiếp sức, đồng hành để các ý tưởng khỏi nghiệp được lan tỏa, thành công.

 

 Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng muốn khởi nghiệp thành công thì phải có ý tưởng mới, quyết tâm, có nguồn vốn, đồng thời những người khởi nghiệp phải không ngừng học tập, tiếp thu các tiến bộ KHKT, có kế hoạch, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Đại diện Huyện đoàn khẳng định luôn đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế từng vùng, địa phương cho thanh niên biết. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế; tham mưu tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với thanh niên, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

 

Hội Khuyến học cũng cam kết đồng hành với chương trình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, xem đây là một trong những nhiệm vụ, nội dung hoạt động trong quá trình xây dựng, phát triển Hội. Hội Khuyến học các cấp thường xuyên nắm bắt phong trào khởi nghiệp của địa phương, đề xuất với lãnh đạo các cấp, tạo điều kiện cho tuổi trẻ được học tập, ứng dụng KHKT, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; khuyến khích, động viên, hỗ trợ người lao động trẻ mạnh dạn khởi nghiệp…

 

 Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo, lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban liên quan và UBND huyện đã trả lời, làm rõ, nhằm tạo điều kiện để phong trào khởi nghiệp trên địa bàn có bước phát triển mới.

Tác giả bài viết: PA

Nguồn tin: Báo Quảng Trị