Phối hợp chặt chẽ để xây dựng một xã hội học tập vững mạnh

Trao học bổng Bùi Kim Đỉnh cho học sinh nghèo hiếu học

Trao học bổng Bùi Kim Đỉnh cho học sinh nghèo hiếu học

- Nhằm hiện thực hóa Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 448 của Hội Khuyến học Việt Nam và Chỉ thị 03 của Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua, Hội Khuyến học tỉnh đã tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là hai bên) đã xây dựng Kế hoạch số 317 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó nổi bật là việc thực hiện công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập như: Chỉ thị 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 642 và 880 của UBND tỉnh.

 

 Trên cơ sở các nội dung đã được xác định, trong những năm qua, hai bên đã có những hoạt động cụ thể và đạt được những kết quả tích cực trong công tác phối hợp chỉ đạo hoạt động của phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Sự phối hợp đó còn tạo sự chuyển biến tích cực, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Về công tác tuyên truyền, hai bên luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội, các ban, ngành liên quan tích cực tuyên truyền, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

 

 Hàng năm, hai bên đều tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn, hội thảo chuyên đề nhân ngày thành lập Hội Khuyến học  Việt Nam 2/10, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hưởng ứng “Tuần lễ học tập suốt đời” lồng ghép vào hoạt động sơ kết, tổng kết của ngành giáo dục và các lớp tập huấn tại các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) của các địa phương. Các hoạt động trên đã thu hút được hàng trăm ngàn lượt người tham gia, có tác dụng nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân, cán bộ khuyến học về công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời (HTSĐ) và xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, hai bên còn đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tuyên truyền các hoạt động đẩy mạnh phong trào HTSĐ, xây dựng XHHT. Thường xuyên cập nhật thông tin về phong trào xây dựng XHHT của tỉnh trên website của Sở GD&ĐT, website của Hội Khuyến học tỉnh.

 

Chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trung tâm giáo dục thường xuyên thực hiện tốt công tác phổ cập, xóa mù chữ; bổ túc văn hóa kết hợp với dạy nghề; công tác liên kết đào tạo ĐH, CĐ, TCCN; bồi dưỡng tin học- ngoại ngữ; tiếng dân tộc; giáo dục kỹ năng sống và các loại hình bồi dưỡng khác đáp ứng nhu cầu người học. Phối hợp tổ chức tập huấn quán triệt cho cán bộ khuyến học và giám đốc TTHTCĐ nắm vững các văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đối với các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường, hai bên cùng với Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện có hiệu quả một số công tác sau: Vận động nhân dân thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”; tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” theo chủ đề của từng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động; xây dựng và nhân rộng mô hình “Tiếng trống, tiếng kẻng khuyến học”.

 

Đồng thời thường xuyên chăm lo đến đời sống, việc học tập của các em học sinh, sinh viên, đặc biệt là các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng việc trao hàng nghìn suất học bổng, tặng 64 “Mái ấm khuyến học”, đỡ đầu dài hạn gần 11 nghìn lượt học sinh, sinh viên... Bên cạnh đó, hai bên cùng với các Ban Khuyến học ở các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường giáo dục tốt, khuôn viên trường học xanh, sạch, đẹp. Vừa qua, Hội Khuyến học tỉnh được Hội đồng Khoa học tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, đó là: “Xây dựng mô hình XHHT cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Hướng Hóa- tỉnh Quảng Trị” và “Nhân rộng mô hình XHHT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Cả 2 đề tài này được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu, đánh giá xếp loại xuất sắc, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn.

 

Về công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hai bên thường xuyên làm việc với các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã học tập tập ở cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết cán bộ khuyến học từ tỉnh đến cơ sở tâm huyết, năng động, sáng tạo, chủ động trong mọi công việc. Các hoạt động quỹ khuyến học được tổ chức công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng nên đem lại niềm tin đối với nhà tài trợ. Nhìn chung, hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài ở cấp cơ sở đã góp phần rõ nét trong việc xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng nông thôn mới nên nhận được sự đồng tình và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

 

Trong giai đoạn 2016-2020, Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong nhà trường và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo. Tiếp tục củng cố phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Hội Khuyến học, nhất là ở vùng khó khăn. Coi trọng hoạt động khuyến học ở tất cả các trường học, đặc biệt là các trường ở miền núi, hải đảo xa xôi. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các TTHTCĐ.

 

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên để tiếp tục triển khai nhân rộng và đánh giá công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Vân Trang