11:24 ICT Thứ tư, 29/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu chung

Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời

Thứ tư - 15/04/2015 14:33
Huyện Vĩnh Linh trao tặng giải thưởng Bông sen hồng lần thứ 7- 2014  - Ảnh: PM

Huyện Vĩnh Linh trao tặng giải thưởng Bông sen hồng lần thứ 7- 2014 - Ảnh: PM

Xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời (XHHT- HTSĐ) là một chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước nhằm đạt được sự dân chủ, bình đẳng trong xã hội về nhu cầu học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực có đủ trình độ tri thức khoa học trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là cơ hội, điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giảm số người thất nghiệp. Đồng thời khuyến khích, động viên những tập thể và cá nhân có ý chí vươn lên trong học tập, công tác, góp phần thực hiện đổi mới tư duy về giáo dục theo tư tưởng “Học tập thường xuyên, học tập suốt đời”. Từ nhận thức đúng đắn đó, cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đặc biệt chú trọng đến công tác khuyến học.

Quán triệt tinh thần Quyết định số 89/ QĐ-TTg ngày 4/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, Hội Khuyến học Vĩnh Linh phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng đề án huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012- 2020 và Vĩnh Linh trở thành huyện đi đầu của tỉnh Quảng Trị về việc xây dựng đề án XHHT- HTSĐ giai đoạn 2012-2020. Hội Khuyến học huyện đã triển khai cụ thể nội dung của đề án cho tất cả các đơn vị trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2014 có 21/22 xã, thị trấn (thiếu xã Vĩnh Ô); 20 cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, thành lập ban điều hành xây dựng XHHT. 

Nhiều xã, đơn vị tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện đề án tốt như Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Trung, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thành, Vĩnh Giang, Vĩnh Long, thị trấn Hồ Xá, Kho bạc Nhà nước, Công ty cổ phần khoáng sản, Phòng GD-ĐT, Trường THPT Vĩnh Linh, Bệnh viện đa khoa… Đồng thời với việc triển khai Đề án xây dựng XHHT, Hội Khuyến học huyện đã triển khai Đề án “Đẩy mạnh phong trào HTSĐ trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Vĩnh Linh chọn 2 xã Vĩnh Sơn và Vĩnh Thành để chỉ đạo điểm. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và trực tiếp là Hội Khuyến học tỉnh, sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể, sự nỗ lực các cấp Hội khuyến học, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT- HTSĐ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã có sự phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của huyện ngày càng phát triển. 

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng XHHT-HTSĐ ở Vĩnh Linh đã trở thành mối quan hệ liên kết, đáp ứng được nhu cầu học tập thường xuyên, tạo ra nhiều khả năng, cơ hội khác nhau cho người học, đảm bảo sự công bằng xã hội trong giáo dục, gắn với sự phát triển nghề nghiệp của người dân. Đây là điều kiện để Hội khuyến học các cấp mở rộng, phát triển công tác khuyến học trong cộng đồng dân cư. Toàn huyện đã có 22 Hội khuyến học cấp xã, thị trấn, 248 chi hội, 118 ban khuyến học ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang và 236 dòng họ khuyến học, thu hút 30.140 hội viên tham gia, chiếm 35% dân số trong toàn huyện. Trong đó có xã Vĩnh Thái, 100% dòng họ đều có Ban khuyến học. 

Qua khảo sát điều tra cho thấy, nhu cầu học tập của cán bộ, nhân dân, đặc biệt là lực lượng lao động trong độ tuổi ở vùng nông thôn rất lớn. Toàn huyện có 23.572 người đăng ký học tập, chiếm 72% so với số người được điều tra. Nhu cầu học tập bao gồm: văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, đặc biệt nhu cầu cần cập nhật kiến thức thường xuyên rất lớn, chiếm 73% so với tổng số người có nhu cầu học tập. 

Huyện Vĩnh Linh đã hoàn thành xuất sắc Đề án xây dựng “XHHT giai đoạn 2006- 2011”, là đơn vị đi đầu trong toàn tỉnh về việc triển khai Đề án xây dựng “XHHT giai đoạn 2012-2020”. Trên cơ sở bám sát Đề án 89/ CP-TTg của Chính phủ, đồng thời căn cứ kết quả của Đề án giai đoạn 2006-2011 và tình hình cụ thể của huyện để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp, có tính khả thi trong quá trình triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2012-2020. Phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng (TT HTCĐ) trong việc tổ chức các lớp tập huấn, lớp dạy nghề cho người lao động. Toàn huyện có 21 TT HTCĐ xã, thị trấn, 175 trung tâm vệ tinh. Mỗi năm các trung tâm này mở trên 300 lớp nghề như trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, điện dân dụng, xây dựng, thêu ren...giúp người lao động mở mang ngành nghề, nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế, gắn bó với công việc làm ăn. 

Qua thực hiện đề án, công tác XHH giáo dục được chú trọng cả về huy động nguồn lực vật chất và xây dựng môi trường giáo dục, phối hợp giáo dục, hướng nghiệp. Liên kết các ngành trong giáo dục chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, hàng năm Hội Khuyến học huyện đến các đơn vị cơ sở tổ chức trao thưởng cho 1.200 đến 1.500 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, tặng xe đạp cho học sinh nghèo... 

Trong nhiệm kỳ qua có trên 3.900 lượt học sinh, sinh viên và trên 1.300 lượt giáo viên được khen thưởng tặng quà với kinh phí 3 tỷ 470 triệu đồng; hỗ trợ trên 200 học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 445 triệu đồng. Một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, khuyến khích động viên con em vươn lên trong học tập đó là tổ chức gặp mặt, tặng quà cho tân sinh viên nhân dịp đầu xuân. Hội Khuyến học Vĩnh Linh còn xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, giải thưởng “Bông sen hồng” nhằm tôn vinh những người “Học hay-Làm sáng tạo- Sống văn hóa” đã trở thành phong trào hành động mạnh mẽ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống trong các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2008 đến nay, qua 7 lần trao giải, huyện Vĩnh Linh đã tôn vinh 257 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động sản xuất và các hoạt động xã hội. 

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2011- 2015 huyện Vĩnh Linh đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong công tác khuyến học, triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng XHHT- HTSĐ trong mọi tầng lớp nhân dân, công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng được chú trọng. Vĩnh Linh đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong các nội dung mà đề án đặt ra, góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy việc chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Hội Khuyến học Vĩnh Linh đã được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”, Giải thưởng “Khuyến học Việt Nam” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Trị và huyện Vĩnh Linh. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở Vĩnh Linh đang có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. 

Nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Khuyến học tỉnh, Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức hội vững mạnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT-HTSĐ, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động nhằm huy động nhiều nguồn lực trong xã hội tham gia công tác khuyến học; phát huy vai trò của Hội khuyến học trong việc triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” góp phần “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” thực hiện thành công Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”. 

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ HẢI (Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: học tập

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách các nhà tài trợ

Giai đoạn 2008-2018 Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã huy động

Tổng Số tiền: 319.038.621.713 đồng

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động

Tổng số tiền: 57.832.166.704đ.

GS - TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Chương trình Tiếp sức đến trường

Tổng Số tiền tài trợ: 14.202.500.000 đ

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tài trợ học bổng "Mầm Xanh" : 238.000.000 đ

Thượng tọa Thích Đạt Đức- Uỷ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Hải Quang TP Hồ Chí Minh

Tài trợ HB "Hoa tình thương" : 2.436.700.000 đ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền: 535.000.000 đ

Tổ Phật tử Chính Tâm-Chùa Quán Sứ Hà Nội

Tổng Số tiền tài trợ: 2.178.530.000 đ

Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tại Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền: 1.215.000.000 đ

Tập đoàn Quân đội Viettel

Tổng Số tiền : 2.400.000.000 đ

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tổng Số tiền: 1.056.000.000 đ

Quỹ học bổng Mai Vàng

Tổng Số tiền: 126.000.000 đ

Hòa Thượng Thích Phước Toàn - Trụ trì chùa Vặn Đức Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 295.000.000 đ

Dự án Đông Tây Hội Ngộ

Tổng Số tiền : 4.791.178.228 đ

Báo Đầu tư

Tổng Số tiền : 315.000.000 đ

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn vingruop

Tổng Số tiền : 1.608.700.000 đ

Công ty Bình Điền Quảng Trị

Tổng Số tiền : 430.000.000 đ

Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - TP.Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 460.000.000 đ

Gia đình Liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh

Tổng Số tiền : 287.491.297 đ

Quỹ học bổng Lê Mộng Đào

Tổng Số tiền : 421.500.000 đ

Tổ chức Cơ hội và Phát triển - Chane to grow

Tổng số tiền: 242.455.000 đ

Viễn thông Quảng Trị

Tổng Số tiền : 330.000.000 đ

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Tổng Số tiền : 464.500.000 đ

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổng Số tiền : 320.000.000 đ

Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế

Tổng Số tiền : 1.014.342.480 đ

Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation)

Tổng Số tiền : 2.426.035.823 đ