11:17 ICT Thứ tư, 29/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học khuyến tài » Khuyến học trong nhà trường

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ VỚI TRUYỀN THỐNG KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI

Thứ hai - 07/10/2013 15:33
Lễ trao học bổng cho HSSV nghèo vượt khó  Học bổng Hoa Tình Thương -  tại TP Đông Hà, năm 2012

Lễ trao học bổng cho HSSV nghèo vượt khó Học bổng Hoa Tình Thương - tại TP Đông Hà, năm 2012

Khuyến học, khuyến tài là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc ta. Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đặc biệt quan tâm đến khuyến học, khuyến tài và việc học của toàn dân. Học tập suốt đời là một phần tư tưởng vĩ đại và đạo đức cao đẹp của Bác Hồ. Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công mặc dù vận nước còn đang gặp muôn vàn khó khăn nhưng Người đã chỉ ra 3 thứ giặc cần phải tiêu diệt đó là: Giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Người nói “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” bản thân Người là một tấm gương sáng về tự học, học suốt đời và giành cả đời mình chăm lo học tập cho mọi người với mong muốn cao nhất: “Đồng bào ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc và ai cũng được học hành”.

Chi hội khuyến học trường CĐSP Quảng Trị ra đời và phát triển nhằm mục đích Khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hoá, đặc biệt là chú ý đến sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt. Tích cực đẩy mạnh phong trào xã hội hoá giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Toàn trường có một Chi hội Khuyến học và 6 phân hội khuyến học ở các Khoa với nhiều hình thức tổ chức hoạt động phong phú. Trong những năm qua BCH Chi hội đã xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch cụ thể, xác định rõ vai trò trách nhiệm của Chi Hội Khuyến học nhằm động viên tạo điều kiện học tập cho các em học sinh - sinh viên phát huy trí tuệ và duy trì tài năng trẻ, xây dựng nhân tài cho địa phương mai sau, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên nghèo có điều kiện vượt khó vươn lên học tập.

Bằng những việc làm cụ thể, Chi hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động toàn thể CB-GV-CNV và HSSV trong nhà trường tích cực tham gia tốt phong trào khuyến học trong nhà trường, xây dựng, phát triển quỹ khuyến học. Tổ chức tốt việc quản lý thu - chi  nguồn quỹ của Hội.

Phân hội khuyến học các Khoa cũng đã phát huy được nguồn lực hỗ trợ của học sinh - sinh viên, của phụ huynh và các cá nhân, tổ chức để xây dựng quỹ hoạt động có hiệu quả. Luôn đồng hành khuyến học là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập thường xuyên phối hợp với phân Hội lớp vận động học sinh - sinh viên tham gia phong trào khuyến học, tạo điều kiện giúp đỡ HSSV gặp khó khăn đột xuất, hạn chế số lượng sinh viên không có điều kiện đi học.

Bên cạnh đó, trên tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về công tác xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và TDTT, Chi hội Khuyến học nhà trường đã vận động và nhận được nguồn quỹ đóng góp thường xuyên từ các cơ quan, doanh nghiệp,các tổ chức và cá nhân để làm tốt công tác khuyến học, với số tiền gần 1 tỷ đồng đã được trao học bổng cho HSSV từ 2006 đến nay.

(1). Bảng thống kê số liệu khuyến học các tổ chức, cá nhân tài trợ học bổng cho HSSV từ năm 2006 - 2013:

Đơn vị tài trợ

T/số
suất

Trị giá
mỗi suất

Tổng số
tiền

Năm
trao

Giá trị hiện vật

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị

1

2.500.000

2.500.000

2006

 

Công ty IDE

2

1.000.000

2.000.000

2006

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

10

1.800.000

18.000.000

2006

 

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị

4

1.000.000

4.000.000

2006

 

Công ty IDE

2

1.000.000

2.000.000

2007

 

Hội khuyến học CĐSP Q.Trị

5

200.000

1.000.000

2007

 

Hội khuyến học CĐSP Q.Trị

3

1.000.000

3.000.000

2007

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

10

2.500.000

25.000.000

2007

 

Hội khuyến học tỉnh Quảng Trị

1

1.000.000

1.000.000

2008

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

10

3.000.000

30.000.000

2008

 

Công ty IDE

2

1.000.000

2.000.000

2008

 

Tập đoàn Viettel tại Quảng Trị

5

500.000

2.500.000

2009

500.000

Hội Sinh viên Việt Nam

1

1.000.000

1.000.000

2009

 

Bộ Khoa học và Nghệ thuật
Bang Hessen CHLB Đức

6

2500000

15.000.000

2009

 

Công ty máy tính AMD

10

500.000

5.000.000

2009

 

Công ty TNHH Kim Nguyên

10

500.000

5.000.000

2009

 

Văn phòng CI

1

380.000

380.000

2009

120.000

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

10

3.600.000

36.000.000

2009

 

Viễn thông Quảng Trị

10

500.000

5.000.000

2009

1.000.000

VNPT Quảng Trị

1

1.500.000

1.500.000

2009

 

Công ty IDE

2

1.000.000

2.000.000

2009

 

Hội chữ thập đỏ tỉnh,
Viễn thông QĐ Viettel,
Hội khuyến học CĐSP Q.Trị

5

500.000

2.500.000

2010

250.000

60

200.000

12.000.000

2010

3.000.000

Hội Sinh viên Việt Nam

1

1.000.000

1.000.000

2010

 

Báo Đầu tư Việt Nam

5

1.500.000

7.500.000

2010

 

Ngân hàng Công thương Q.Trị

10

500.000

5.000.000

2010

 

Mobiphone_Quảng Trị

12

300.000

3.600.000

2010

2.400.000

1

1.200.000

1.200.000

2010

200.000

Hội khuyến học CĐSP Q.Trị

12

100.000

1.200.000

2010

 

Công ty máy tính AMD

15

500.000

7.500.000

2010

 

Trung tâm phát triển KH-CN

1

3.000.000

3.000.000

2010

 

Bộ Khoa học và Nghệ thuật
Bang Hessen CHLB Đức

3

5.500.000

16.500.000

2010

 

Công ty IDE

2

1.000.000

2.000.000

2010

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

10

4.000.000

40.000.000

2010

 

C/ty SX hàng tiêu dùng Bình Tiên

5

1.200.000

6.000.000

2010

1.500.000

Hội chữ thập đỏ tỉnh Q.Trị,
Bảo Việt Quảng Trị,
Ngân hàng Công thương Q.Trị
Hội khuyến học CĐSP Q.Trị

50

300.000

15.000.000

2011

2.500.000

5

700.000

3.500.000

2011

750.000

5

200.000

1.000.000

2011

250.000

Bộ Khoa học và Nghệ thuật
Bang Hessen CHLB Đức

3

5.500.000

16.500.000

2011

 

Sở Bưu chính viễn thông Q.Trị

1

900.000

900.000

2011

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

20

6.000.000

120.000.000

2011

 

Tập đoàn Viettel tại Quảng Trị

 

 

10.000.000

2011

 

Ngân hàng Công thương Q.Trị

10

500.000

5.000.000

2011

 

Viễn thông Quảng Trị

10

200.000

2.000.000

2011

 

Hành trình xanh
(2 máy vi tính xách tay)

2

6.500.000

13.000.000

2011

 

Hội Sinh viên Việt Nam

1

1.000.000

1.000.000

2011

 

Hội Khuyến học CĐSP + Viettel

30

300.000

9.000.000

2012

 

Hội Khuyến học CĐSP

30

250.000

7.500.000

2012

 

LURACO-Hoa Kỳ (anh Thạnh)

15

1.000.000

15.000.000

2012

 

Tập đoàn BC VT-Việt Nam

3

1.000.000

3.000.000

2012

 

Bộ Khoa học và Nghệ thuật
Bang Hessen CHLB Đức

3

6.000.000

18.000.000

2012

 

Tập đoàn Viettel tại Quảng Trị

 

 

10.000.000

2012

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

20

8.000.000

160.000.000

2012

 

Thượng tọa thích Đạt Đức-GHPGVN và Hội KH Quảng Trị

5

2.000.000

10.000.000

2012

 

Ngân hàng Công thương Q.Trị

10

500.000

5.000.000

2012

 

Mobiphone Quảng Trị

7

500.000

3.500.000

2012

350.000

Tập đoàn Viettel tại Quảng Trị

15

500.000

7.500.000

2012

7.500.000

Hội KH trường CĐSP Quảng Trị

15

300.000

4.500.000

2012

 

Hội KH trường CĐSP Quảng Trị

 30

200.000 

6.000.000 

 2013

3.300.000

Tập đoàn Intel

(máy tính cho cộng đồng)

10

500.000

5.000.000

2013

 

Bộ Khoa học và Nghệ thuật
Bang Hessen CHLB Đức

3

6.000.000

18.000.000

2013

 

Thượng tọa thích Đạt Đức-GHPGVN và Hội KH Quảng Trị

5

2.000.000

10.000.000

2013

 

Tổ chức Gặp gỡ VN (Vallet)

15

9.000.000

135.000.000

2013

 

Hội KH trường CĐSP Quảng Trị

11

2.000.000

22.000.000

2013

 

Tổng cộng:

582

 

909.780.000

 

23.620.000

Tác giả bài viết: Tin bài và ảnh: Nguyễn Hồng Kỳ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: là một, dân tộc, ai cũng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách các nhà tài trợ

Giai đoạn 2008-2018 Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã huy động

Tổng Số tiền: 319.038.621.713 đồng

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động

Tổng số tiền: 57.832.166.704đ.

GS - TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Chương trình Tiếp sức đến trường

Tổng Số tiền tài trợ: 14.202.500.000 đ

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tài trợ học bổng "Mầm Xanh" : 238.000.000 đ

Thượng tọa Thích Đạt Đức- Uỷ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Hải Quang TP Hồ Chí Minh

Tài trợ HB "Hoa tình thương" : 2.436.700.000 đ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền: 535.000.000 đ

Tổ Phật tử Chính Tâm-Chùa Quán Sứ Hà Nội

Tổng Số tiền tài trợ: 2.178.530.000 đ

Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tại Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền: 1.215.000.000 đ

Tập đoàn Quân đội Viettel

Tổng Số tiền : 2.400.000.000 đ

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tổng Số tiền: 1.056.000.000 đ

Quỹ học bổng Mai Vàng

Tổng Số tiền: 126.000.000 đ

Hòa Thượng Thích Phước Toàn - Trụ trì chùa Vặn Đức Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 295.000.000 đ

Dự án Đông Tây Hội Ngộ

Tổng Số tiền : 4.791.178.228 đ

Báo Đầu tư

Tổng Số tiền : 315.000.000 đ

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn vingruop

Tổng Số tiền : 1.608.700.000 đ

Công ty Bình Điền Quảng Trị

Tổng Số tiền : 430.000.000 đ

Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - TP.Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 460.000.000 đ

Gia đình Liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh

Tổng Số tiền : 287.491.297 đ

Quỹ học bổng Lê Mộng Đào

Tổng Số tiền : 421.500.000 đ

Tổ chức Cơ hội và Phát triển - Chane to grow

Tổng số tiền: 242.455.000 đ

Viễn thông Quảng Trị

Tổng Số tiền : 330.000.000 đ

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Tổng Số tiền : 464.500.000 đ

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổng Số tiền : 320.000.000 đ

Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế

Tổng Số tiền : 1.014.342.480 đ

Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation)

Tổng Số tiền : 2.426.035.823 đ