09:53 ICT Thứ tư, 29/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tài trợ học bổng

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2013

Thứ hai - 29/07/2013 08:48
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG" NĂM 2013
TT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
1 Ông Hồ Xuân Hiếu Tổng giám đốc - Công ty  TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị       1.000.000
2 Ông Phan Văn Sinh Chủ tịch HĐTV - Công ty  TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị       1.000.000
3 Ông Mai Chiếm An  Kế toán trưởng - Công ty  TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị          500.000
4 Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị            500.000
5 Ông Lê Văn Chiến  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị          300.000
6 Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Trị   2.000.000
7 Ông Lê Văn Tới Cục trưởng Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị          500.000
8 Ông Nguyễn Xuân Hùng Cục phó Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị          300.000
9 Ông Hoàng Văn Cừ Cục phó Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị          300.000
10 Ông Bùi Thanh San Cục phó Cục Hải Quan tỉnh Quảng Trị          300.000
11 Bà Nguyễn Thị Thảo Chủ Trường Mầm non Hoa Mai          500.000
12 Nhà Thiếu Nhi tỉnh Quảng Trị            500.000
13 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị         1.000.000
14 Ông Trần Đức Tâm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị          500.000
15 Ông Nguyễn Huy Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị          300.000
16 Công ty TNHH Phụng Hoàng Số 146 Lê Duẩn - Đông Hà          500.000
17 Ông Nguyễn Quốc Tuấn Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị          300.000
18 Ông Nguyễn Cảnh Hưng Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị          300.000
19 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị          500.000
20 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị         1.000.000
21 Ban Quản lý Rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải         1.000.000
22 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng             500.000
23 Ông Nguyễn Văn Hùng Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng           300.000
24 Ông Trần Phương Nam GĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị          500.000
25 Bà Nguyễn Thị Huyền PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị          300.000
26 Ông Nguyễn Hoàn PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị          300.000
27 Ông Nguyễn Văn Tường PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị          300.000
28 Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị và Trung tâm Công nghệ Thông tin         1.000.000
29 Phòng Cảnh sát hình sự  Công an tỉnh Quảng Trị       1.000.000
30 Trung tâm Giống Cây trồng Vật nuôi Quảng Trị         1.000.000
31 Ông Nguyễn Văn Trí  GĐ Trung tâm Giống Cây trồng Vật nuôi Quảng Trị          300.000
32 Công An huyện Cam Lộ         1.000.000
33 Đồng chí Thái Văn Nam Trưởng Công an huyện Cam Lộ          300.000
34 Đồng chí Phan Văn Hương Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ          300.000
35 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ          300.000
36 Đồng chí Nguyễn Thanh Long Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ          300.000
37 Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị         4.000.000
38 Ông Phan Văn Phong GĐ Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị          500.000
39 Phòng Nội vụ Thành phố Đông Hà            500.000
40 Bà Nguyễn Thị Châu PCT- Thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị          300.000
41 Bà Nguyễn Thị Thu Thanh  PCT Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị          300.000
42 Bà Đỗ Thị Lý PCT Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Trị          300.000
43 Bà Huỳnh Thị Ngọc Huyền Phòng Nội Vụ Thành phố Đông Hà          200.000
44 Ông Nguyễn Duy Tân  Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị          500.000
45 Ông Hồ Minh Tuấn Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị          300.000
46 Ông Lê Quang Bình Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị          300.000
47 Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Quảng Trị            500.000
48 Đoàn Nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị            500.000
49 Xí nghiệp Lợn giống Triệu Hải            750.000
50 Công ty TNHH Xây dựng Thành Thắng         1.000.000
51 Liên Đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị         1.000.000
52 Ông Nguyễn Thế Lập Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị          500.000
53 Ông Nguyễn Đăng Bảo PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị          300.000
54 Ông Trần Văn Bến PCT  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị          300.000
55 Bà Nguyễn Thị Hoài Lê PCT  Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị          300.000
56 Bà Trương Thị Quảng Sơn Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị          200.000
57 Công ty TNHH Trọng Tín 54 Bà Huyện Thanh Quan - Đông Lễ - Đông Hà       1.000.000
58 Sư Cô Nguyệt Liên Tịnh xá Ngọc Lộ- Huyện Cam Lộ       2.000.000
59 Ông Nguyễn Thanh Lợi Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường          500.000
60 Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Trị         1.000.000
61 Chi Cục quản lý Thị trường Quảng Trị            500.000
62 Trung tâm Dịch vụ Hội nghị Tỉnh Quảng Trị            500.000
63 Bà Nguyễn Thị Thúy  Giám đốc trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng trị          300.000
64 Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị         2.000.000
65 Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Giao thông Quảng Trị         2.000.000
66 Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị         1.000.000
67 Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Quảng Trị            300.000
68 Ông Hoàng Quang Vinh  Giám đốc Sở Giao thông Vận tải  Quảng Trị          500.000
69 Ông Nguyễn Hữu Anh  Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải  Quảng Trị          300.000
70 Ông Lê Thanh Hùng Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải  Quảng Trị          300.000
71 Trung tâm Ngoại ngữ Hồng Minh Số 136 Quốc lộ 9 - Tp.Đông Hà          200.000
72 Ông Trần Xuân Hữu PCT Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Quảng Trị          200.000
73 Ông Nguyễn Văn Minh PCT Hội Cựu Chiến Binh tỉnh Quảng Trị          200.000
74 Gia đình Bác sỹ Luyến Số 11 Lê Hồng Phong - P5 - Đông Hà          500.000
75 Tập thể công chức, nhân viên Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị         1.000.000
76 Ông Hồ Ngọc An Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị          500.000
77 Ông Phan Hữu Xuấn Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị          300.000
78 Ông Trần Hữu Anh Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị          300.000
79 Bà Bùi Thị Hồng Phương Phó Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị          300.000
80 Ông Cao Văn Kết  Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị          300.000
81 Ông Lê Công Định  Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị          300.000
82 Ông Trương Chí Trung Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị          300.000
83 Bà Trần Thị Thảo Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị          300.000
84 Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị         1.000.000
85 Ông Lê Phúc Thiện Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị          500.000
86 Trường THPT Lê Lợi         1.000.000
87 Bà Nguyễn Thị Hồng Khuyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi          500.000
88 Phòng Giáo dục Thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị            200.000
89 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị            500.000
90 Ông Nguyễn Văn Hùng UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị          500.000
91 Ông Phan Ngọc Kiều Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
92 Ông Lê Văn Kiệm  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
93 Ông Nguyễn Vũ Quyền Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
94 Ông Nguyễn Hòa Trưởng phòng Tài vụ Sở Y Tế Quảng Trị          500.000
95 Công ty Điện lực Quảng Trị       10.000.000
96 Ông Phạm Sỹ Hùng Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị          500.000
97 Ông Trần Quang Đông Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị          500.000
98 Ông Phan Văn Vĩnh Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị          500.000
99 Em Phan Vũ Minh Nhật Số 11 Nguyễn Viết Xuân - Đông Hà          100.000
100 Em Phan Vũ Tuệ Nhật Lớp 3C Trường Trưng Vương          100.000
101 Bà Vũ Hoàng Loan Phòng Tài chính huyện Cam Lộ          300.000
102 Ông Nguyễn Văn Liên Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty Điện lực Quảng Trị          300.000
103 Bà Võ Thị Quỳnh Nga Phòng Tổ chức nhân sự - Công ty Điện lực Quảng Trị          200.000
104 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Cam Lộ            500.000
105 Bà Nguyễn Thị Hường PCT Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị          300.000
106 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị            500.000
107 Ông Trần Văn Hường  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị          300.000
108 Ông Lê Hữu Thọ Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Trị          300.000
109 Ông Lê Văn Thanh Phó Giám đốc Sở Y Tế Quảng Trị          300.000
110 Ông Trần Quốc Dính Phó Giám đốc Sở Y Tế Quảng Trị          500.000
111 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và Chức vụ (PC46) - Công an Quảng Trị            500.000
112 Công ty TNHH MTV Hồng Lựu Gio Mỹ - Gio Linh Quảng Trị       1.000.000
113 Ông Trần Quang Trung Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Khu kinh tế Quảng Trị          200.000
114 Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị            500.000
115 Ông Hà Sỹ Đồng  Tỉnh Ủy viên, phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị          500.000
116 Ông Nguyễn Cư Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị          300.000
117 Ông  Trần Văn Hóa Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị          300.000
118 Ông Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Trị          300.000
119 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị         1.000.000
120 Ông Phạm Đức Châu Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị          500.000
121 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị            500.000
122 Ông Nguyễn Trọng Tiềng Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị          500.000
123 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị         3.000.000
124 Sở Công Thương Quảng Trị            500.000
125 Ông Lê Quang Vĩnh Giám đốc Sở Công thương Quảng Trị          500.000
126 Ông Quốc Hồ Hiệp Nghĩa Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Trị          500.000
127 Ông Phạm Văn Minh Phó giám đốc Sở Công thương Quảng Trị          300.000
128 Công đoàn ngành công thương Quảng Trị            500.000
129 Cháu Nguyễn Thiên Phúc (8 tuổi) Số 5 Lê Thế Hiếu - Tp Đông Hà       1.000.000
130 Công ty TNHH Thăng Tiến Số 291 Quốc lộ 9 - Tp Đông Hà       2.000.000
131 Ông Lê Xuân Hiển Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          500.000
132 Ông Nguyễn Xuân Hà Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          500.000
133 Ông Đoàn Việt Bắc  Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          300.000
134 Ông Trần Xuân Trường Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
135 Ông Phạm Anh Tuấn Trưởng phòng KTNV - Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
136 Ông Phạm Văn Thăng Trưởng phòng Đăng kiểm - Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
137 Ông Nguyễn Hữu Phương Phụ trách phòng TCHC - Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
138 Ông Nguyễn Chí Thông Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
139 Ông Nguyễn Văn Hưng Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
140 Ông Nguyễn Ân Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
141 Bà Phan Thị Lan Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
142 Ông Hoàng Ngọc Bình Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
143 Ông Nguyễn Thành Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
144 Ông Trần Việt Hùng Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
145 Ông Nguyễn Trần Hiếu Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
146 Ông Trần Anh Tuấn Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
147 Ông Hồ Duy Mạnh Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
148 Bà Nguyễn Thị Tình Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
149 Bà Võ Nguyễn Thu Thủy Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
150 Ông Ngô Xuân Hưng Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị            50.000
151 Ông Trần Đức Minh Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị          100.000
152 Ông Trần Duy Lãm Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Cơ giới Thủy bộ Quảng Trị            50.000
153 Ông Bùi Quang Hùng Trưởng phòng Tiểu học - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị          200.000
154 Trung tâm Kỷ thuật Hướng nghiệp tỉnh Quảng Trị            500.000
155 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Phong            500.000
156 Hội Nông dân huyện Triệu Phong            500.000
157 Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà            500.000
158 Sư Cô Minh Huy         6.000.000
159 Ban Tổ chức Tỉnh ủy         1.000.000
160 Ông Nguyễn Xuân Anh Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà          500.000
161 Ông Nguyễn Thời Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà          300.000
162 Ông Phạm Văn Nghiệm Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà          300.000
163 Ông Nguyễn Chiến Thắng Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà          300.000
164 Ông Phan Cao Lợi Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà          300.000
165 Bà Nguyễn Thị Lài Ủy viên Thường vụ Hội đồng Nhân dân Thành phố Đông Hà          200.000
166 Thành ủy - H ĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Đông Hà         5.000.000
167 Ông Nguyễn Văn Hùng UVTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - CT HĐND Thành phố Đông Hà          500.000
168 Ông Trần Lam Sơn Phó Bí thư Thành ủy Đông Hà          300.000
169 Ông Hồ Ghi Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Quảng Trị       1.000.000
170 Bà Lê Thị Lan Hương  TUV- Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị          500.000
171 Ông Mai Văn Giang  Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị          500.000
172 Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Lâm Số 123B Nguyễn Trãi - Đông Hà       5.000.000
173 Ban Quản lý Chợ Đông Hà             500.000
174 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị         1.000.000
175 Ông Hoàng Đức Thắm  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          500.000
176 Ông Hoàng Xuân Thủy Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          300.000
177 Ông Phan Xuân Kiểu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          300.000
178 Ông Ngô Viết Đức Trưởng phòng Tổ chức - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          200.000
179 Chi Cục Hải quan Khu Thương mại Lao Bảo         3.000.000
180 Ông Lê Chí Thành  Chi Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị          300.000
181 2 cháu Lê Chí Thiên, Lê Chí Thanh            200.000
182 Bà Lê Thị Hà Số 41 Hùng Vương - Đông Hà          500.000
183 Bà Nguyễn Thu Thủy  Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          300.000
184 Ông Trần Mạnh Hà Kế toán trưởng - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          200.000
185 Ông Thái Ngọc Châu Trưởng ban QLDA - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          200.000
186 Ông Trần Lượng trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị          200.000
187 Ông Nguyễn Quốc Hưởng - Cục thuế Quảng Trị và Bà Nguyễn Thị Kim Huế - Kho Bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị       1.000.000
188 Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị       1.000.000
189 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân  Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị       1.000.000
190 Ông Trương Đức Minh Tứ Phó Tổng biên tập Báo Quảng Trị          300.000
191 Hội Khuyến học huyện Gio Linh         2.000.000
192 Ông Lê Sa Huỳnh Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị          300.000
193 Ông Hoàng Kỳ Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị          300.000
194 Ông Hoàng Văn Thông Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị          300.000
195 Trường THPT Thị Xã Quảng Trị         1.000.000
196 Ông Lê Công Tuyển  Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn          300.000
197 Ông Hồ Viết Hy Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong          500.000
198 Bà Dương Thị Hải Yến UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong          300.000
199 Ông Phan Quang Giải UVTV - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong          300.000
200 Ông Nguyễn Hữu Thành Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong          300.000
201 Ông Trần Thiện Nhân  Chánh văn phòng UBND huyện Triệu Phong          200.000
202 Ông Nguyễn quốc Hòa Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị          500.000
203 Ông Trần Đức Hữu Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị          300.000
204 Ông Phạm Hoài Phương  Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị          300.000
205 Sư Đoàn 968         2.000.000
206 Ông Nguyễn Trí Tuân Chủ tịch UBND Thị Xã Quảng Trị          500.000
207 Ông Cao Trọng Cân  Phó Chủ tịch UBND Thị Xã Quảng Trị          300.000
208 Ông Hoàng Văn Quang Bí thư Huyện ủy Triệu Phong          500.000
209 Ông Lê Quang Hòa Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong          300.000
210 Ông Nguyễn Thanh Liệu UVTV -Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Triệu Phong          300.000
211 Ông Lê cảnh Biên UVTV -Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Triệu Phong          300.000
212 Ông Phan Văn Linh UVTV -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Phong          300.000
213 Ông Trần Việt Dũng UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Triệu Phong          300.000
214 Ông Vũ Thành Công Chánh văn phòng Huyện ủy Triệu Phong          200.000
215 Ông Ngô Anh Hùng Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Trị          500.000
216 Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị         1.000.000
217 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị KM 3 - Quốc lộ 9 - Tp Đông Hà       2.000.000
218 Hội Khuyến học Thành phố Đông Hà            500.000
219 Bà Nguyễn Thị Ninh Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa          500.000
220 Bà Nguyễn Thị Lộc Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa          500.000
221 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng            500.000
222 Nhà giáo Ưu tú Trần Đới trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng          300.000
223 Ông Lê Trọng Lưu Cục Thuế tỉnh Quảng Trị          300.000
224 Ông Nguyễn Thuận Minh Cục Thuế tỉnh Quảng Trị          300.000
225 Ông Dương Quốc Hoàn Cục Thuế tỉnh Quảng Trị          300.000
226 Trường THPT Triệu Phong            500.000
227 Ông Nguyễn Đức Cường Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị           500.000
228 Ông Nguyễn Đức Chính UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị          500.000
229 Ông Nguyễn Quân Chính Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị          500.000
230 Ông Nguyễn Hữu Dũng  UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị          500.000
231 Ông Mai Thức  UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị          500.000
232 Ông Nguyễn Chí Dũng Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị          300.000
233 Ông Nguyễn Văn Bốn Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị          300.000
234 Ông Trần Anh Tuấn Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị          300.000
235 Ông Trần Văn Thân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị          300.000
236 Bệnh viện Điều dưỡng Phục hội Chức năng Cửa Tùng            500.000
237 Ông Đỗ Quang Đạo Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hội Chức năng Cửa Tùng          500.000
238 Bà Lê Thị Liễu Phó Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hội Chức năng Cửa Tùng          300.000
239 Trường THPT Phan Châu Trinh Km2 Quốc Lộ 9, Đông Hà          500.000
240 Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh          500.000
241 Bà Phạm Thị Ánh Tuyết Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh          300.000
242 Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị         1.000.000
243 Bác sĩ Trần Quốc Tuấn  Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          400.000
244 Bác sĩ Lê Thị Sáu Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
245 Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
246 Bác sĩ Hà Lâm Chi  Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
247 Ông Nguyễn Thế  Ngân Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
248 Ông Lê Đăng Hưng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị            50.000
249 Bác sĩ Trần Thị Thanh Lý Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị            50.000
250 Bà Hồ Thị Bích Hằng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị            30.000
251 Bà Trần Thị Sánh Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị            30.000
252 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
253 Khoa Tâm thần kinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị            50.000
254 Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          150.000
255 Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
256 Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          500.000
257 Khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
258 Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
259 Khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
260 Khoa Sinh hóa Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
261 Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          500.000
262 Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          220.000
263 Khoa Vi sinh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị            50.000
264 Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
265 Khoa Dược Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          500.000
266 Khoa Da liễu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
267 Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
268 Khoa Nội Tim mạch lão học Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
269 Khoa Ngoại chấn thương bỏng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
270 Khoa Giải phẩu bệnh Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
271 Khoa Mắt Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
272 Khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          150.000
273 Khoa Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
274 Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
275 Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
276 Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          300.000
277 Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
278 Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          500.000
279 Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          200.000
280 Tổ Quản lý mạng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
281 Khoa Điều trị yêu cầu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị          100.000
282 Ông Phan Văn Linh Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị          500.000
283 Ông Trương Ngọc Ứng Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị          500.000
284 Ông Hồ Xuân Doàn Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị          500.000
285 Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Trị         3.000.000
286 Ông Nguyễn Duy Thông TGĐ Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Trị          500.000
287 Ông Trần Văn Thọ Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Trị          300.000
288 Ông Nguyễn Hữu Hiếu  HĐ Thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Công trình Thủy lợi Quảng Trị          200.000
289 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Tp. Đông Hà            300.000
290 Công an huyện Triệu Phong         1.000.000
291 Đ/c Phan Thanh Quảng  Trưởng Công an huyện Triệu Phong          500.000
292 Đ/c Nguyễn Thanh Hải Phó Trưởng Công an huyện Triệu Phong          300.000
293 Đ/c Trần Minh Chữ Phó Trưởng Công an huyện Triệu Phong          300.000
294 Đ/c Trịnh Công Vĩnh Phó Trưởng Công an huyện Triệu Phong          300.000
295 Đ/c Lê Việt Hùng Phó Trưởng Công an huyện Triệu Phong          300.000
296 Tập thể đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự cơ động  Công an huyện Triệu Phong       2.000.000
297 Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế - Chức vụ - Môi trường Công an huyện Triệu Phong          500.000
298 Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Triệu Phong          500.000
299 Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã Công an huyện Triệu Phong          100.000
300 Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội  Công an huyện Triệu Phong          300.000
301 Ông Lương Trung Thông Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị          500.000
302 Ông Nguyễn Thanh Bảo Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị          300.000
303 Ông Hoàng Thế Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị          300.000
304 Ông Phạm Vĩnh Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị          300.000
305 Ông Võ Văn Hòa Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị          300.000
306 Ông Lê Hữu Phúc UVTW Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị       1.000.000
307 Ông Thái Văn Hoạt TUV - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị          500.000
308 Ông Nguyễn Thế Giỏ Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
309 Ông Nguyễn Trung Hải Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
310 Ông Trần Văn Thành Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị          500.000
311 Hòa thượng Thích Trí Hải Phó Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị - Trụ trì chùa Sắc Tứ, huyện Triệu Phong       3.000.000
312 Ông Hồ Văn Núi Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị          300.000
313 Ông Văn Lưu Bí Thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị       1.000.000
314 Nhà khách Tỉnh ủy Quảng Trị         2.000.000
315 Hội Khuyến học huyện Triệu Phong         1.000.000
316 Bà Hồ Thị Mai Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Trị          300.000
317 Bà Phùng Thị Ái Nhân Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Quảng Trị          300.000
318 Liên hiệp Hội khoa học Kỷ thuật tỉnh Quảng Trị         2.000.000
319 Hội Khuyến học huyện Cam Lộ         1.000.000
320 Ông Nguyễn Công Phán TUV - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ          500.000
321 Ông Nguyễn Xuân Biểu UVTV Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện Cam Lộ          300.000
322 Ông Ngô Quang Chiến  Phó Bí thư Thường trực huyện Cam Lộ          300.000
323 Ông Thái Vĩnh Liệu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị          500.000
324 Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị            500.000
325 Ông Lê Châu Long  Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị          200.000
326 Ông Nguyễn Văn Khởi Phó Bí thư Huyện ủy Cam Lộ          300.000
327 Ông Trần Anh Tuấn Phó Chủ tịch huyện Cam Lộ          300.000
328 Ông Võ Văn Hưng  Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ          300.000
329 Hội Khuyến học huyện Vĩnh Linh            500.000
330 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Linh            500.000
331 Chi Hội Khuyến học Công ty Cổ phần Khoáng Sản Quảng Trị         1.000.000
332 Bà Lê Thị Em  Trưởng Ban Khuyến học Công ty Cổ phần Khoáng Sản Quảng Trị          300.000
333 Các Ông Lê Văn Hiền, Bà Nguyễn Thị Hải, Ông Nguyễn Văn Minh Văn phòng UBND huyện Vĩnh Linh       1.100.000
334 Ông Nguyễn Hoài Nam  Phó chi cục trưởng Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quảng Trị          300.000
335 Chi Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản Quảng Trị            300.000
336 Các Ông Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Khánh Thành, Trần Công Lanh, Bà Giang Thị Hồng Nhung Phòng GD$ĐT, HKH huyện Vĩnh Linh          800.000
337 Truường Tiểu học Hùng Vương Số 22  Hùng Vương       1.000.000
338 Trường THPT Nguyễn Công Trứ            300.000
339 Ông Nguyễn Tiến Dũng Hiệu trưởng Trường THPT Thị Xã Quảng Trị          200.000
340 Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm            200.000
341 Bà Trần Thị Quyết Phó ban Văn hóa Xã hội - HĐND tỉnh Quảng Trị          500.000
342 Thường trực Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị         1.000.000
343 Trường THPT Chế Lan Viên            500.000
344 Trung tâm Bảo tồn Di tích Số 180 Trần Hưng Đạo - Đông Hà       1.070.000
345 Bà Nguyễn Thị Thanh Phương Phòng Tổ chức Cán bộ Công an Quảng Trị          500.000
346 Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Đakrông         5.000.000
347 Bà Ly Kiều Vân   TUV - Bí Thư Huyện ủy Đakrông          500.000
348 Ông Đỗ Văn Bình Phó Bí thư Huyện ủy Đakrông          300.000
349 Ông Hoàng Nam Phó Bí thư - chủ tịch UBND huyện Đakrông          500.000
350 Bà Hồ Thị Kim Cúc Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông          300.000
351 Ông Lê Đắc Quý  Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông          300.000
352 Ông Phạm Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông          300.000
353 Điện Lực Triệu Phong - Công ty Điện Lực Quảng Trị         1.000.000
354 Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị         1.000.000
355 Phòng kỷ thuật Hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị            500.000
356 Bà Hồ Thị Hằng Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
357 Ông Lê Trường Sơn Trưởng phòng Thường xuyên - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị          200.000
358 Ông Trần Văn Thu Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Trị          200.000
359 Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Trị            300.000
360 Trường THPT Đông Hà         1.500.000
361 CT CP TM & XNK Việt Hồng Chinh         1.000.000
362 Công an Thành phố Đông Hà         2.000.000
363 Ông Nguyễn Đăng Quang Bí Thư Huyện ủy Vĩnh Linh          500.000
364 Ông Lê Văn Sản Phó Bí Thư Huyện ủy Vĩnh Linh          500.000
365 Ông Hoàng Đức Thắng Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị          500.000
366 Ông Lê Minh Miến Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
367 Ông Trần Ngọc Ký Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
368 Ông Võ Trường Sơn Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị          300.000
369 Cảng vụ Hàng Hải Quảng Trị            500.000
370 Ông Đỗ Hùng Đức Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Quảng Trị          300.000
371 Ông Phan Phùng Hải Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Quảng Trị          200.000
372 Ông  Lê Văn Châu Kế toán trưởng Cảng vụ Hàng Hải Quảng Trị          200.000
373 Trường THCS Triệu An Triệu Phong - Quảng Trị          500.000
374 Ông  Lê Văn Lai Hiệu trưởng Trường THCS Triệu An          200.000
375 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đông Hà       1.000.000
376 Đài phát thanh truyền hình Quảng Trị       2.000.000
377 Công ty TNHH Thanh Trường 85 Nguyễn Trãi - Đông Hà       1.000.000
378 DNTN Việt Thái 52 Hùng Vương - Đông Hà       1.000.000
379 Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông Quảng Trị         1.000.000
380 Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Quảng Trị            500.000
381 Ông Phan Hữu Thặng  Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản Quảng Trị          200.000
382 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 Phường 5 Đông Hà       5.000.000
383 Ngân hàng Nông Nghiệp Quảng Trị         5.000.000
384 Cục Hải quan Quảng Trị         2.000.000
385 Công ty TNHH Tâm Thơ         2.000.000
386 Chi Cục thuế Gio Linh            500.000
387 Kho Bạc nhà nước huyện Gio Linh            500.000
388 Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đông Hà            300.000
389 Hội Cựu chiến binh Thành phố Đông Hà            300.000
390 Ông Hồ Sỹ Trọng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Trị          300.000
391 Công đoàn Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Trị            500.000
392 Bưu điện tỉnh Quảng Trị         3.000.000
393 Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị            500.000
394 Ông Hoàng Văn Mai  PGĐ Sở Nội vụ Quảng Trị - Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị          500.000
395 Công ty TNHH Đông Giang 70 Hoàng Diệu - Đông Hà       1.000.000
396 Ban Vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Trị       10.000.000
397 Công ty Cổ phần Việt Ren       30.000.000
398 Công ty Cổ phần Du lịch MêKông         1.000.000
399 Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã Quảng Trị            500.000
400 Công an Thị trấn Gio Linh            500.000
401 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ            300.000
402 Công ty Cổ phần Thanh An         3.000.000
403 Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Đức            500.000
404 Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị         1.000.000
405 Vietcombank Quảng Trị         5.000.000
406 CN Ngân hàng Phát triển Quảng Trị         1.000.000
407 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Đông Hà            500.000
408 Công ty TNHH Phương Thảo         2.000.000
409 Công đoàn Cơ sở AGRIBANK Gio Linh         1.000.000
410 Công ty TNHH Kim Sơn         1.000.000
411 UBND huyện Hải Lăng         1.000.000
412 Ông Võ Văn Niệm Thành phố Hồ Chí Minh          500.000
413 Phòng Tư pháp huyện Vĩnh Linh            300.000
414 Chi Cục thuế huyện Cam Lộ            300.000
415 Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị         2.000.000
416 Công đoàn Ngân hàng Nông Nghiệp huyện Vĩnh Linh            500.000
417 Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hải Lăng            300.000
418 Ông Ngô Thanh Hải Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh          300.000
419 Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ Số 273 Lê Duẩn - Đông Hà       1.000.000
420 Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị       10.000.000
421 Trường THPT Cửa Tùng            500.000
422 Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị            500.000
423 Công ty TNHH Tuấn Kiệt Số 81 Lê Lợi - Đông Hà       1.000.000
424 Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị         1.000.000
425 Quỹ tín dụng nhân dân Trường Sơn Số 41 Chế Lan Viên - Đông Hà          500.000
426 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh            500.000
427 Kho Bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị            500.000
428 Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Đông Hà            300.000
429 Ông Trần Ngọc Ánh Bí thư Huyện ủy Hải Lăng          500.000
430 Ông Hồ Đại Nam  TUV - PBT huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng          500.000
431 Ông Phạm Ngọc Minh  PBT thường trực Huyện ủy Hải Lăng          500.000
432 Ông Hoàng Văn Vinh Ủy viên Thường vụ - PCT UBND huyện Hải Lăng          300.000
433 Bà Lê Thị Vinh Ủy viên Thường vụ - PCT UBND huyện Hải Lăng          300.000
434 Ông Phạm Đình Lợi Huyện ủy viên - PCT UBND huyện Hải Lăng          300.000
435 Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Triệu Hải  Phường 1 Thị xã Quảng Trị       1.000.000
436 Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Cam Lộ         5.000.000
437 Công đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cam Lộ            500.000
438 Trường Chính trị Lê Duẩn            500.000
439 Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị       15.000.000
440 Thị ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN Thị Xã Quảng Trị         3.000.000
441 Công an tỉnh Quảng Trị         5.000.000
442 Thạc sĩ Đặng Thị Hòa  Hiệu trưởng Trường Trung cấp Mai lĩnh Quảng Trị       2.000.000
443 Ông Khổng Trung Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị          400.000
444 Chi cục Bảo Vệ Thực vật Quảng Trị            300.000
445 Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong            300.000
446 Ông Lê Bá Hòa Giám đốc Ngân hàng Công thương Quảng Trị          500.000
447 Bà Trần Thị Thanh Thủy Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương Quảng Trị          300.000
448 Ông Nguyễn Đính Phó Giám đốc Ngân hàng Công thương Quảng Trị          300.000
449 Ông Phạm Vũ Luận Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - ĐBQH tỉnh Quảng Trị     20.000.000
450 Công ty Bình Điền Quảng Trị       30.000.000
451 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Triệu Phong            500.000
452 Trường THPT Chu Văn An            500.000
453 Kho bạc nhà nước huyện Vĩnh Linh            500.000
454 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gio Linh            500.000
455 Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị            500.000
456 Chi Cục thuế huyện Đakrông            300.000
457 Bà Lê Thị Khỏe Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị          500.000
458 Ông Hồ Sỹ Nam Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị          300.000
459 Ông Mai Thanh Bình Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị          300.000
460 Ông Trần Văn Thao Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị          300.000
461 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị         1.000.000
462 Công ty Cổ phần Xây dựng An Bình            500.000
463 Công Đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị         1.000.000
464 Trường THPT Bến Quan  Huyện Vĩnh Linh          500.000
465 Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị         1.000.000
466 Trường THCS Hướng Tân            240.000
467 Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị            500.000
468 Viễn Thông Quảng Trị       10.000.000
469 Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Cam Lộ            300.000
470 Ông Trần Thành Được Trường THPT Thị xã Quảng Trị          200.000
471 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị            500.000
472 DNTN Hoàng Ngọc Quốc lộ 9 - Tp Đông Hà     24.000.000
473 Xi Măng Sông Gianh Tiến Hóa - Tuyên Quang - Quảng Bình     60.000.000
474 Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam       40.000.000
475 Sở Y tế tỉnh Quảng Trị         1.000.000
476 Công ty Cổ phần Minh Hưng        30.000.000
477 Ông Phan Văn Linh Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị          500.000
478 Ông Hoàng Minh Thông Giám đốc Ngân hang Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị          500.000
479 Bà Nguyễn Thị Vinh  Phó Giám đốc Ngân hang Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị          300.000
480 Bà Trương Thị Hạnh Phó Giám đốc Ngân hang Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị          300.000
481 Ông Trương Công Dũng Phó Giám đốc Ngân hang Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị          300.000
482 Công ty TNHH Tuấn Tiến Số 115 Nguyễn Thái Ngọc - Đông Hà       5.000.000
483 Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Gio Linh         5.000.000
484 Văn phòng UBND huyện Gio Linh            500.000
485 Ông Phan Văn Phụng Bí Thư Huyện ủy Gio Linh          500.000
486 Ông Lê Quang Chiến Phó Bí Thư Huyện ủy Gio Linh          500.000
487 Ông Trần Ngọc Lân Chủ tịch UBND huyện Gio Linh          500.000
488 Ông Nguyễn Quang Trinh Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh          300.000
489 Bà Trần Thị Thảo Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh          300.000
490 Ông Trần Lương Quang Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh          300.000
491 Ông Nguyễn Thiên Bình Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gio Linh          300.000
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Danh sách các nhà tài trợ

Giai đoạn 2008-2018 Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã huy động

Tổng Số tiền: 319.038.621.713 đồng

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động

Tổng số tiền: 57.832.166.704đ.

GS - TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Chương trình Tiếp sức đến trường

Tổng Số tiền tài trợ: 14.202.500.000 đ

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tài trợ học bổng "Mầm Xanh" : 238.000.000 đ

Thượng tọa Thích Đạt Đức- Uỷ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Hải Quang TP Hồ Chí Minh

Tài trợ HB "Hoa tình thương" : 2.436.700.000 đ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền: 535.000.000 đ

Tổ Phật tử Chính Tâm-Chùa Quán Sứ Hà Nội

Tổng Số tiền tài trợ: 2.178.530.000 đ

Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tại Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền: 1.215.000.000 đ

Tập đoàn Quân đội Viettel

Tổng Số tiền : 2.400.000.000 đ

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tổng Số tiền: 1.056.000.000 đ

Quỹ học bổng Mai Vàng

Tổng Số tiền: 126.000.000 đ

Hòa Thượng Thích Phước Toàn - Trụ trì chùa Vặn Đức Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 295.000.000 đ

Dự án Đông Tây Hội Ngộ

Tổng Số tiền : 4.791.178.228 đ

Báo Đầu tư

Tổng Số tiền : 315.000.000 đ

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn vingruop

Tổng Số tiền : 1.608.700.000 đ

Công ty Bình Điền Quảng Trị

Tổng Số tiền : 430.000.000 đ

Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - TP.Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 460.000.000 đ

Gia đình Liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh

Tổng Số tiền : 287.491.297 đ

Quỹ học bổng Lê Mộng Đào

Tổng Số tiền : 421.500.000 đ

Tổ chức Cơ hội và Phát triển - Chane to grow

Tổng số tiền: 242.455.000 đ

Viễn thông Quảng Trị

Tổng Số tiền : 330.000.000 đ

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Tổng Số tiền : 464.500.000 đ

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổng Số tiền : 320.000.000 đ

Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế

Tổng Số tiền : 1.014.342.480 đ

Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation)

Tổng Số tiền : 2.426.035.823 đ