11:09 ICT Thứ tư, 29/03/2023

Trang nhất » Tin Tức » Tài trợ học bổng

DANH SÁCH ỦNG HỘ TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG NĂM 2012

Thứ tư - 15/08/2012 16:02
DANH SÁCH ỦNG HỘ TIẾP SỨC ĐẾN TRƯƠNG NĂM 2012

 

 

TT TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ  SỐ TIỀN 
1 Ông Lê Hữu Phúc  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị 1.000.000
2 Ông Trương Ngọc Ứng UVTV Tỉnh ủy - Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Quảng Trị            500.000
3 Ông Phạm Đức Châu Ủy viên Thường Vụ Tỉnh Ủy- Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Quảng Trị            500.000
4 Ông Hà Sỹ Đồng Tỉnh Ủy Viên- Phó Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Trị 1.500.000
5 Ông Lê Bá Nguyên UVTV tỉnh ủy - PCT Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị            500.000
6 Ông Thái Văn Hoạt Chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị            500.000
7 Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Trị           1.000.000
8 Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Quảng Trị              500.000
9 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị              500.000
10 Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh Quảng Trị   1.000.000
11 Hòa thượng Thích Trí Hải Phó Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Trị (Trụ trì chùa Sắc Tứ Triệu Phong)         3.000.000
12 Sư Cô Nguyệt Liên Tịnh xá Ngọc Lộ - Huyện Cam Lộ         1.000.000
13 Thành ủy - HĐND-UBND - UBMTTQVN Thành phố Đông Hà   5.000.000
14 Ông Nguyễn Văn Hùng Ủy viên thường vụ tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố Đông Hà 500.000
15 Ông Trần Lam Sơn Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  Đông Hà 500.000
16 Ông Nguyễn Xuân Anh  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà 500.000
17 Ông Nguyễn Văn Trung Ủy viên thường vụ - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra  Thành ủy  Đông Hà            300.000
18 Ông Nguyễn Quang Thiềm  Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đông Hà            300.000
19 Ông Lê Công Định Ủy viên Thường vụ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà            300.000
20 Ông Nguyễn Chiến Thắng Ủy viên Thường vụ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà            300.000
21 Ông Nguyễn Thời Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đông Hà            300.000
22 Ông Phan Cao Lợi Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Đông Hà            300.000
23 Bà Nguyễn Thị Lài Ủy viên Thường trực HĐND Thành phố Đông Hà            300.000
24 Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị           1.000.000
25 Ông Hồ Ngọc An GĐ Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị            500.000
26 Ông Hoàng Văn Mai PGĐ Sở nội vụ tỉnh Quảng Trị            300.000
27 Sở Công Thương Tỉnh Quảng trị              500.000
28 Ông Lê Quang Vĩnh GĐ Sở Công Thương Quảng Trị            500.000
29 Ông Quốc Hồ Hiệp Nghĩa PGĐ Sở Công Thương Quảng Trị            500.000
30 Ông Phạm Văn Minh PGĐ Sở Công Thương Quảng Trị            300.000
31  Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị           1.000.000
32 Ông Hoàng Quang Vinh GĐ Sở Giao thông vận tải Quảng Trị            500.000
33 Ông Lê Thanh Hùng PGĐ Sở Giao thông vận tải Quảng Trị            300.000
34 Ông Nguyễn Hữu Anh PGĐ Sở Giao thông vận tải Quảng Trị            300.000
35 Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị           2.000.000
36 Ông Nguyễn Duy Tân GĐ sở Tài chính tỉnh Quảng Trị            500.000
37 Ông Hồ Minh Tuấn PGĐ sở Tài chính tỉnh Quảng Trị            300.000
38 Ông Lê Quang Bình PGĐ sở Tài chính tỉnh Quảng Trị            300.000
39 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị           1.000.000
40 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị           2.000.000
41 Ông Nguyễn Quốc Hòa GĐ Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị            500.000
42 Ông Trần Đức Hữu  PGĐ Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Trị            300.000
43 Liên Đoàn lao động tỉnh Quảng Trị           1.000.000
44 Ông Phan Quyết  CT Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 300.000
45 Ông Lê Kiên Cường  PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 300.000
46 Ông Nguyễn Thế Lập PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 300.000
47 Bà Hoàng Thị Thu Thủy PCT Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 200.000
48 Bà Trương Thị Quảng Sơn Liên Đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị 200.000
49 Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Trị 28 - Trần Hưng Đạo 1.000.000
50 Ông Trần Phương Nam  GĐ Sở Thông tin và Truyền Thông Quảng Trị 500.000
51 Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Trị           4.000.000
52 CT CP TM & XNK Việt Hồng Chinh Đông Hà          1.000.000
53 Trạm Kiểm Soát Liên HợpTân Hợp Tỉnh Quảng Trị         1.000.000
54 Ban QLDA Đầu tư và xây dựng giao thông tỉnh Quảng Trị           1.000.000
55 Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị           1.000.000
56 Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị              500.000
57 Ông Hồ Văn Núi Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị            300.000
58 Ông Phan Thanh Bắc Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên-Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Trị            200.000
59 Ông Nguyễn Tiến Dũng Chánh thanh tra Sở GD và ĐT tỉnh Quảng Trị            200.000
60 Chi cục thuế Đakrông              300.000
61 Ban quản lý chợ Đông Hà              500.000
62 Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tỉnh Quảng Trị           1.000.000
63 Trung tâm Kỹ  thuật Tổng hợp Hướng nghiệp tỉnh Quảng Trị              500.000
64 Ông Nguyễn Xuân Hà GĐ Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            500.000
65 Ông Đoàn Việt Bắc PGĐ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            300.000
66 Ông Trần Xuân Trường Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
67 Ông Phạm Văn Thăng Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
68 Ông Nguyễn Chí Thông Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
69 Ông Nguyễn Văn Hưng Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
70 Ông Trần Anh Tuấn Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
71 Ông Nguyễn Thành Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
72 Ông Nguyễn Ân Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
73 Ông Trần Việt Hùng Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
74 Bà Nguyễn Thị Tình Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
75 Ông Hồ Duy Mạnh Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị            100.000
76 Ông Trần Đức Minh Cán bộ Trung tâm  Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ Quảng Trị              50.000
77 Ông Phan Văn Phong PGĐ Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Trị 500.000
78 Phòng khám Đa Khoa Hoàn Mỹ 49 Lê Duẩn, Đông Hà 500.000
79 Trung tâm Bảo tồn Di tích-Danh Thắng tỉnh Quảng Trị 180 Trần Hưng Đạo, Đông Hà 500.000
80 Công đoàn Trung tâm Bảo Tồn Di tích-Danh Thắng tỉnh Quảng Trị 180 Trần Hưng Đạo, Đông Hà 500.000
81 Công ty TNHH Thống Nhất   10.000.000
82 Phòng CS ĐTTP về TTQLKT và CV Công an tỉnh 500.000
83 Công đoàn BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị   500.000
84 Ông Nguyễn Cư Phó Trưởng Ban BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị 300.000
85 Ông Nguyễn Văn Bình Phó Trưởng Ban BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị 300.000
86 Ông Trần Văn Hóa Phó Trưởng Ban BQL khu kinh tế tỉnh Quảng Trị 200.000
87 Ông Trần Quang Trung GĐ- BQL Dự Án đầu tư xây dựng - khu kinh tế Quảng Trị 200.000
88 Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Linh    1.000.000
89 Công ty Cổ phần Tư vấn Công Nghiệp Điện Quảng Trị   2.000.000
90 Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội tỉnh Quảng Trị   2.000.000
91 Cửa Hàng Xăng Dầu Hải Phú   400.000
92 Công Ty TNHH 1TV Lâm Nghiệp Đường 9 Phường 5, Đông Hà 5.000.000
93 Kho Bạc Nhà Nước Gio Linh Thị trấn Gio Linh 500.000
94 Phòng Giáo dục Và Đào Tạo Thị Xã Quảng trị   300.000
95 CN Ngân Hàng Phát Triển Tỉnh Quảng Trị Trần Hưng Đạo  - Đông Hà 1.000.000
96 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   1.000.000
97 Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Trị 71 Ngô Quyền, Đông Hà 300.000
98 Ông Nguyễn Ngọc Chiến PG Đ Sở Nội Vụ - Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Quảng Trị 200.000
99 Bà Hồ Thu Hằng PGĐ Sở Tư Pháp Tỉnh Quảng Trị            200.000
100 Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị Thị Trấn Cửa Việt -Gio Linh Tỉnh Quảng Trị            500.000
101 Ông Đỗ Hùng Đức GĐ Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị            300.000
102 Ông Phan Phùng Hải PGĐ Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị            200.000
103 Ông Lê Văn Châu  Kế toán trưởng Cảng Vụ Hàng Hải Quảng Trị            200.000
104 Ông Nguyễn Viết Thế Chi cục Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Trị 300.000
105 Ông Hồ Khánh Kha  Chi cục Quản lý Thị Trường tỉnh Quảng Trị 300.000
106 Công ty Cổ phần Bình Điền Quảng Trị   30.000.000
107 Chi Cục Quản Lý Chất Lượng Nông Lâm Thủy Sản tỉnh Quảng Trị   500.000
108 Ông Phan Hữu Thặng  Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy Sản tỉnh Quảng Trị 200.000
109 Cục Thống kê Tỉnh Quảng Trị   1.000.000
110 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị   500.000
111 Ông Nguyễn Văn Hùng  Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Trị  300.000
112 Ông Cao Văn Kết PGĐ Sở Xây dựng Quảng Trị 300.000
113 Bà Trần Thị Thảo PGĐ Sở Xây dựng Quảng Trị 300.000
114 Ông Nguyễn Thanh Lợi PGĐ Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Quảng Trị 300.000
115 Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Quảng Trị   1.000.000
116 Ông Nguyễn Văn Trí GĐ Trung tâm Giống Cây Trồng Vật Nuôi tỉnh Quảng Trị 300.000
117 Phòng Cảnh Sát Truy Nã Tội Phạm Công An tỉnh Quảng Trị   500.000
118 Chi Hội Khuyến học Kho Bạc Nhà Nước Quảng Trị   1.000.000
119 Ông Nguyễn Trí Tuân Chủ tịch UBND Thị xã Quảng Trị  500.000
120 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị   1.000.000
121 Công Ty TNHH Dược phẩm Hoàng Đức   500.000
122 Trung tâm Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Vùng Bắc Trung Bộ 273 Lê Duẩn - Đông Hà 2.000.000
123 Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị 47 Hùng Vương - Đông Hà            500.000
124 Công đoàn Ngân hàng Nhà nước quảng Trị              500.000
125 Ông Hồ Sỹ Trọng GĐ Ngân hàng Nhà nước Quảng Trị            300.000
126 Công ty Cổ phần Tư vấn Giao thông quảng Trị           3.000.000
127 Ông Ngô Thanh Hải Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gio Linh            200.000
128 Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Gio Linh              500.000
129 Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Trị              500.000
130 Văn phòng Sở Văn hóa -  Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị              500.000
131 Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị            1.000.000
132 Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong              300.000
133 Kho Bạc Nhà nước huyện Vĩnh Linh              500.000
134 Phòng  Kinh tế Hạ tầng huyện Gio linh               300.000
135 Công ty Cổ phần Du lịch MêKông 66 Lê Duẩn - Đông Hà         2.000.000
136 Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị 18 Lê Lợi - Đông Hà         3.000.000
137 Công đoàn Trường Trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị 18 Lê Lợi - Đông Hà            700.000
138 Trường THPT Thị Xã Quảng Trị   1.000.000
139 Ông Ngô viết Đức  Hiệu trưởng Trường THPT Thị Xã Quảng Trị            300.000
140 Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị   500.000
141 Ông Nguyễn Thế Hùng Trưởng đoàn Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Quảng Trị 200.000
142 Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị   1.000.000
143 Ông Hoàng Anh Quyết GĐ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị 300.000
144 Ông Hoàng Công Thức PGĐ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Trị 200.000
145 Trường THPT Đông Hà 103 Nguyễn Trãi - Đông Hà 1.500.000
146 Ông Hoàng Đức Hùng Hiệu Trưởng Trường THPT Đông Hà 300.000
147 Huyện ủy -  UBND - UBMTTQVN huyện Triệu Phong           3.000.000
148 Đoạn Quản lý Đường Sông Quảng Trị  Phường 2, TP Đông Hà  1.000.000
149 Bác Sĩ Thương Phòng khám Răng Hàm Mặt - 41 B Lê Lợi - Đông Hà 1.000.000
150 Viện Kiểm Sát tỉnh Quảng Trị   1.000.000
151 Ông Nguyễn Văn Bằng  Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 200.000
152 Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Quảng Trị   3.000.000
153 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị   3.000.000
154 Bà Nguyễn Thị Tuyết PCT UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị 300.000
155 Công ty TNHH MTV Môi Trường và Công Trình Đô thị Đông Hà   1.000.000
156 Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà              500.000
157 Ông Trần Xuân Vĩnh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà            200.000
158 Ông Trương Như Ý Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Đông Hà            200.000
159 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Sông Hiếu              150.000
160 Công đoàn Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Sông Hiếu              150.000
161 Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị         10.000.000
162 Ông Hồ Xuân Hiếu  Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị         1.000.000
163 Ông Phan Văn Sinh CT Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị         1.000.000
164 Ông Mai Chiếm An  Kế Toán trưởng Công ty TNHH MTV Thương Mại Quảng Trị            500.000
165 Ban Quản lý Rừng phòng Hộ Lưu Vực Sông Thạch Hãn Khu Phố 2 - phường 1 -  Thị xã Quảng Trị 500.000
166 Em Nguyễn Thị Diệu Ái Nguyên sinh viên ĐHSP Huế 200.000
167 Ông Ngô Thanh Hùng PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị 200.000
168 Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Đông Hà              500.000
169 Ông Nguyễn Thanh Phương Công ty Điện lực Quảng Trị 200.000
170 Phòng kỹ Thuật công ty Điện lực Quảng Trị   500.000
171 Cục Hải quan Quảng Trị   2.000.000
172 Ông Lê Văn Tới Cục Trưởng Cục Hải quan Quảng Trị 500.000
173 Ông Nguyễn Xuân Hùng Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị 300.000
174 Ông Hoàng Văn Cừ Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị 300.000
175 Ông Bùi Thanh San Cục phó Cục Hải quan Quảng Trị 300.000
176 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tỉnh Quảng Trị   500.000
177 UBMTTQVN Huyện Cam Lộ   500.000
178 Bà Lê Thị Hương GĐ Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Trị 500.000
179 Chi Cục thuế Cam Lộ   500.000
180 Hội liên hiệp Phụ Nữ huyện Triệu Phong              300.000
181 Công ty cổ Phần Tư vấn và Thương mại ATI 152 Quốc lộ 9 - Tp. Đông Hà            500.000
182 Ông Phạm Ngọc Anh GĐ Công ty cổ Phần Tư vấn và Thương mại ATI            500.000
183 Hội Liên hiệp Phụ Nữ Thành phố Đông Hà              300.000
184 Công ty TNHH Khóa Kéo Hoàn Mỹ  Số 455 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh       30.000.000
185 Ông Nguyễn Công Phán  Bí thư huyện ủy -  Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ 500.000
186 Ông Nguyễn Thanh Bảo Phó bí thư Thường trực huyện ủy Cam Lộ 300.000
187 Ông Ngô Thanh Chiến PCT Thường trực UBND huyện Cam Lộ 300.000
188 Ông Đào Mạnh Hùng PCT UBND huyện Cam Lộ 300.000
189 Ông Trần Anh Tuấn PCT UBND huyện Cam Lộ            300.000
190 Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Quảng Trị              500.000
191 Ông Nguyễn Đào Quang    300.000
192 Bà Nguyễn Thị Thanh  PGĐ Sở Y tế tỉnh Quảng Trị 300.000
193 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Vĩnh Linh   300.000
194 Công ty TNHH Lâm nghiệp Triệu Hải   2.000.000
195 Bà Hoàng Thị Hương   500.000
196 Trường Chính trị Lê Duẩn   500.000
197 Chi Cục thuế Huyện Gio Linh   300.000
198 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gio Linh   300.000
199 Công ty TNHH Đăng Thảo   2.000.000
200 Trường THPT Bến Quan   500.000
201 Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị           1.300.000
202 Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp Đakrông              575.000
203 Trung tâm Tin học tỉnh Quảng Trị 45 Hùng Vương - Đông Hà            500.000
204 Phòng Giáo dục và Đào tạo Triệu Phong              500.000
205 Bảo tàng Quảng Trị 08 Nguyễn Huệ - Tp. Đông Hà            500.000
206 Trường THPT Phan Châu Trinh KM2 - Quốc Lộ 9 - Đông Hà            500.000
207 Bà Nguyễn Thị Hồng Tâm Hiệu Trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh            500.000
208 Trung tâm Công nghệ Thông tin- Ngoại ngữ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị 02 Tạ Quang Bửu -Tp.Đông Hà            500.000
209 Sư Đoàn 968  KM 3 -Quốc lộ 9- TP.Đông Hà         2.000.000
210 Ông Phan Văn Linh  GĐ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị            500.000
211 Ông Hoàng Văn Thông  PGĐ Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Quảng Trị            300.000
212 Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị 252 Hùng Vương -TP.Đông Hà            500.000
213 Bà Nguyễn Thị Thúy Trung tâm Dịch vụ Hội nghị tỉnh Quảng Trị 200.000
214 Công Đoàn ngành Công thương Quảng Trị   500.000
215 Trường THPT Chế Lan Viên   500.000
216 Xí Nghiệp lợn giống Triệu Hải   750.000
217 Ông Mai Văn Tự  GĐ Công ty TNHH MTV Cấp nước và Xây dựng Quảng Trị 500.000
218 Bác sĩ Trần Quốc Tuấn  GĐ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 300.000
219 Khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   100.000
220 Phòng Tổ chức cán bộ- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị    100.000
221 Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   300.000
222 Bác sĩ Lê Thị Hiếu Hạnh - Khoa nhi -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   200.000
223 Khoa Mắt -Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   200.000
224 Khoa Giải phẩu bệnh- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   100.000
225 Khoa Vi sinh - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   50.000
226 Khoa Sinh hóa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị   100.000
227 Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị              500.000
228 Khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị              250.000
229 Khoa Phẩu thuật - Gây mê hồi sức - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị              300.000
230 Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị              100.000
231 Khoa Điều trị theo yêu cầu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị              100.000
232 Khoa Y học cổ truyền-  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị              100.000
233 Công ty Xăng dầu Quảng Trị   3.000.000
234 Công ty Cổ Phần Du lịch Quảng Trị   6.000.000
235 Phòng Y tế huyện Triệu Phong              300.000
236 Phòng Tư pháp huyện Đakrông              200.000
237 Công ty TNHH MTV Cấp nước  Xây dựng Quảng Trị           5.000.000
238 Ông Đào Văn Trâm   300.000
239 Bà Nguyễn Thị Dung PGĐ Kho bạc Nhà nước 300.000
240 Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy CT Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị 300.000
241 Công ty Cổ phần Thành An           1.000.000
242 Quỹ Tính dụng Nhân dân Trường Sơn              500.000
243 Phòng Kinh tế Hạ tầng Triệu Phong              200.000
244 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PRUDENTIAL Việt Nam          40.000.000
245 Bưu Điện tỉnh Quảng Trị           3.000.000
246 Công ty TNHH Tâm Thơ           1.000.000
247 Trường THPT Cửa Tùng           1.000.000
248 Văn phòng UBND huyện Cam Lộ           2.000.000
249 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Gio Linh              300.000
250 Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Gio Linh              500.000
251 Ông Trần Thành Được Trường THPT Thị xã Quảng Trị 500.000
252 Câu lạc bộ Honda 67 Thành phố Đông Hà           1.000.000
253 Công ty TNHH Bia Huế        200.000.000
254 Huyện ủy-UBND-UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh           3.000.000
255 Ông Lê Văn Hiền PBT huyện ủy-CT UBND huyện Vĩnh Linh            500.000
256 Ông Nguyễn Văn Minh  PCT UBND huyện Vĩnh Linh            300.000
257 Bà Nguyễn Thị Hải PCT UBND huyện Vĩnh Linh            300.000
258 Ông Nguyễn Văn Lý PCT UBND huyện Vĩnh Linh            300.000
259 Ông Trần Công Lanh PCT thường trực Hội Khuyến học Vĩnh Linh 200.000
260 Ông Nguyễn Văn Phụng Trưởng phòng GD & ĐT huyện Vĩnh Linh 200.000
261 Huyện ủy-UBND-UBMTTQVN huyện Gio Linh   3.000.000
262 Văn phòng UBND huyện Gio Linh   500.000
263 Ông Phan Văn Phụng Bí thư huyện ủy Gio Linh 500.000
264 Ông Lê Quang Chiến Phó bí thư huyện ủy Gio Linh 500.000
265 Ông Nguyễn Huy Hùng Chủ tịch UBND huyện Gio Linh 500.000
266 Ông Nguyễn Quang Trinh PCT UBND huyện Gio Linh 300.000
267 Bà Trần Thị Thảo PCT UBND huyện Gio Linh 300.000
268 Ông Trần Lương Quang PCT UBND huyện Gio Linh 300.000
269 Ban vận động "ngày vì người nghèo" tỉnh Quảng Trị   5.000.000
270 Ông Lương Trung Thông  UVTV Tỉnh ủy -Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị 500.000
271 Trường THPT Nguyễn Du Gio Linh   500.000
272 Ông Trần Ngọc Châu Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Gio Linh            200.000
273 Phòng Giáo dục và Đào tạo ĐaKrông              500.000
274 Ông Trương Đức Minh Tứ Phó tổng Biên tập Báo Quảng Trị            300.000
275 Trường THPT Vĩnh Linh           1.000.000
276 Ông Lê Minh Hiếu GV Trường THPT Vĩnh Định 500.000
277 Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị   1.000.000
278 Ông Lê Văn Chiến PCT Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị 300.000
279 Ông Khổng Trung PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị 300.000
280 Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị   20.000.000
281 Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh Quảng Trị   1.000.000
282 Ông Trần Cảnh Khóa GĐ Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội tỉnh Quảng Trị 300.000
283 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Phong   300.000
284 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị    5.000.000
285 Báo Đầu tư    20.000.000
286 Ngân Hàng Sacombank - chi nhánh Quảng Trị   4.000.000
287 Ông Nguyễn Đức Cường Phó Bí thư tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị             500.000
288 Ông Nguyễn Đức Chính UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị            500.000
289 Ông Nguyễn Quân Chính Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị            500.000
290 Ông Mai Thức  UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị            500.000
291 Ông Nguyễn Hữu Dũng  UVTV Tỉnh ủy-Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị            500.000
292 Ông Nguyên Chí Dũng Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị            300.000
293 Ông Trần Anh Tuấn  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị            300.000
294 Ông Trần Văn Thân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị            200.000
295 Ông Nguyễn Văn Bốn Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị            200.000
296 Đ/c Đại tá Hồ Thanh Tự UVTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị 500.000
297 Đ/c Đại tá Trần Minh Thanh Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị 500.000
298 Ông Nguyễn Hoàn PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị 300.000
299 Bà Nguyễn Thị Huyền  PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị 300.000
300 Ông Nguyễn Văn Tường PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị 300.000
301 Công ty Điện lực Quảng Trị   10.000.000
302 Ông Phạm Sỹ Hùng GĐ Công ty Điện lực Quảng Trị 500.000
303 Ông Phan Văn Vĩnh PGĐ Công ty Điện lực Quảng Trị 500.000
304 Ông Bùi Minh Hải PGĐ Công ty Điện lực Quảng Trị 500.000
305 Ông Trần Quang Đông PGĐ Công ty Điện lực Quảng Trị            300.000
306 CBCNV Phòng Tài chính kế toán - Công ty Điện lực Quảng Trị              500.000
307 CBCNV Phòng Vật tư - Công ty Điện lực Quảng Trị   1.050.000
308 CBCNV Phòng Quản lý Đầu tư - Công ty Điện lực Quảng Trị              600.000
309 CBCNV Phòng Kinh doanh - Công ty Điện lực Quảng Trị              600.000
310 CBCNV Phòng Công nghệ thông tin - Công ty Điện lực Quảng Trị              700.000
311 CBCNV Điện Lực Khe Sanh           2.350.000
312 Điện Lực Gio Linh              500.000
313 CBCNV Phòng Kế hoạch - Công ty Điện lực Quảng Trị              500.000
314 Văn phòng - Công ty Điện lực Quảng Trị              300.000
315 Ông Nguyễn Văn Liên - Trưởng phòng tổ chức và Nhân sự - Công ty Điện lực Quảng Trị              200.000
316 Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Quảng Trị   500.000
317 Bà Võ Thị Quỳnh Nga - Phòng tổ chức và Nhân sự - Công ty Điện lực Quảng Trị              100.000
318 Điện lực Cam Lộ           1.000.000
319 Ông Nguyễn Vinh - GĐ Điện lực Thành Cổ              300.000
320 CBCNV Điện Lực Thành Cổ           1.800.000
321 Em Phan Vũ Minh Nhật  Số 11 Nguyễn Viết Xuân - Đông Hà            100.000
322 Em Phan Vũ Tuệ Nhật Lớp 3B Trường Trương Vương - Đông Hà            100.000
323 Bà Vũ Thị Hoàng Lan - Phòng Tài chính huyện Cam Lộ              200.000
324 Ông Lê Xuân Hiển Phường 1 - Đông Hà 500.000
325 Trường THPT Lê Lợi           1.000.000
326 Bà Nguyễn Thị Hồng Khuyên  Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi            500.000
327 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị           1.000.000
328 Ông Trần Đức Tâm GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị            500.000
329 Ông Nguyễn Quốc Tuấn PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị            300.000
330 Ông Nguyễn Huy PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị            300.000
331 Hội Phụ nữ Cơ sở Hồ sơ Công an tỉnh Quảng Trị              300.000
332 Công ty TNHH Kim Sơn 158 Lê Duẩn - Đông Hà         3.000.000
333 Sở Y tế Quảng Trị           1.000.000
334 Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị   500.000
335 Ông Lê Tiến Dũng Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị 300.000
336 Ông Phạm Hoài Phương PGĐ Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị            300.000
337 Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị           1.000.000
338 Ông Nguyễn Đức Dũng 63 Lê Thế Hiếu - Đông Hà            500.000
339 Ông Hoàng Đức Thắm TUV - ĐBQH khóa 8 - GĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị            500.000
340 Ông Lê Trường Sơn Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị             200.000
341 Bà Phạm  Thị Hương Trưởng phòng Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị             200.000
342 Huyện ủy - UBND - UBMTTQ huyện Hải Lăng           5.000.000
343 Ông Trần Ngọc Ánh Bí thư Huyện ủy Hải Lăng            500.000
344 Ông Hồ Đại Nam  TUV - Phó Bí thư Huyện ủy - chủ tịch UBND huyện Hải Lăng            500.000
345 Ông Phạm Ngọc Minh  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hải Lăng             500.000
346 Ông Hoàng Văn Vinh Phó chủ tich UBND huyện Hải Lăng            300.000
347 Bà Lê Thị Vinh  Phó chủ tich UBND huyện Hải Lăng            300.000
348 Ông Phạm Đình Lợi Phó chủ tich UBND huyện Hải Lăng 300.000
349 Ông Văn Viêm UVTV Huyện ủy - Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Hải Lăng 300.000
350 UBND huyện Hướng Hóa   1.000.000
351 Ông Nguyễn Ngọc sắc Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa 300.000
352 Ông Đặng Minh Khanh Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa 200.000
353 Ông Võ Thanh Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa 200.000
354 Ông Trần Văn Đông Chánh văn phòng UBND huyện Hướng Hóa 200.000
355 Ông Hoàng Đình Bình Phó chánh  văn phòng UBND huyện Hướng Hóa 100.000
356 Ông Trần Đình Dũng Phó chánh  văn phòng UBND huyện Hướng Hóa 100.000
357 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Quảng Trị   10.000.000
358 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị   1.000.000
359 Ông Nguyễn Văn Bài  GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị  500.000
360 Ông Lê Bình  PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Trị  300.000
361 Bà Lê Thị Hà  Số 41 - Hùng Vương - Đông Hà  1.000.000
362 Bảo hiểm Xã hội huyện Đakrông   200.000
363 Công an tỉnh Quảng Trị   3.000.000
364 Ban Dân vận tỉnh ủy Quảng Trị   500.000
365 Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị   500.000
366 Ông Lê Bá Hòa GĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Quảng Trị            500.000
367 Bà Trần Thị Thanh Thủy  PGĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Quảng Trị            300.000
368 Ông Nguyễn Đính PGĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Quảng Trị            300.000
369 Thị ủy - HĐND - UBND UBMTTQVN Thị xã Quảng Trị            3.000.000
370 Văn phòng Tổng Đại lý  Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI_ICHI Việt Nam tại Quảng Trị   1.500.000
371 Bà Phan Thị Thu Hà GĐ Văn phòng Tổng Đại lý  Công ty Bảo Hiểm Nhân Thọ DAI_ICHI Việt Nam tại Quảng Trị            500.000
372 Ông Nguyễn Văn Hùng UVTV Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng trị            500.000
373 Ông Lê Văn Kiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị            300.000
374 Ông Phan Ngọc Kiều Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị            300.000
375 Ông Trần Văn Huỳnh UVTV Tỉnh ủy- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Trị         2.400.000
376 Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị              500.000
377 Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lộ              500.000
378 Bà Nguyễn Thị thơm  Thôn Liên Công Đông Vĩnh Thạch -  Vĩnh Linh -QT            200.000
379 Công ty TNHH Yên Loan Quốc lộ 9 - Tp Đông Hà         5.000.000
380 Ông Nguyễn Đức Hoa  TUV - Bí thư Thị ủy - CT HĐND Thị xã Quảng Trị            500.000
381 Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Quảng trị              500.000
382 Ông Hoàng Đức Cường  Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh Quảng Trị             300.000
383 Viễn Thông Quảng Trị (VNPT)         20.000.000
384 Đại lý Bia Huđa Hồng Lựu tại Thị Trấn Gio Linh           1.000.000
385 Đại lý Bia Huđa Thu Hồng tại Thị Xã Quảng Trị           1.000.000
386 Hiệp Hội Bia Huđa tỉnh Quảng Trị         10.000.000
387 Công ty Cổ phần Dầu khí 1 Quốc lộ 9 - Tp Đông Hà       20.000.000
388 Kraoke 29 Nguyễn Trãi - Tp.Đông Hà              500.000
389 Ông Thái Vĩnh Liệu Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy Quảng Trị 2.400.000
390 Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị           1.000.000
391 Bà Lê Thị Hương  Phó Hiệu trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị            200.000
392 Bà Nguyễn Thị Thắm GĐ DNTN Xuân Hoa 1.000.000
393 Huyện ủy - UBND - UBMTTQVN huyện Đakrông   5.000.000
394 Ông Lê Văn Quyền PBT - Chủ tịch UBND huyện Đakrông            500.000
395 Bà Hồ Thị Kim Cúc  PCT UBND huyện Đakrông            300.000
396 Ông Phạm Văn Hùng PCT UBND huyện Đakrông            300.000
397 Ông Lê Đắc Quỳ PCT UBND huyện Đakrông            300.000
398 Tỉnh đoàn Quảng Trị              500.000
399 Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Trị           1.000.000
400 Ông Hồ Viết Hy Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong            500.000
401 Ông Lê Cảnh Biên PCT UBND huyện Triệu Phong            300.000
402 Ông Dương Thị Hải Yến PCT UBND huyện Triệu Phong            300.000
403 Ông Nguyễn Hữu Thành PCT UBND huyện Triệu Phong            300.000
404 Ông Nguyễn thành Vũ Chánh văn phòng UBND huyện Triệu Phong            200.000
405 Bà Nguyễn Thị Hồng Sâm Hội Khuyến học Tp. Đông Hà            200.000
406 Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Trị              500.000
407 Bà Nguyễn Thị Hồng  213B - Quốc lộ 9 - Tp.Đông Hà            100.000
408 Cháu Trần Thái Hương  Lớp B1 Trường Mầm non Sao Mai            200.000
409 Huyện ủy Hướng Hóa            1.000.000
410 Bà Hồ Thị lệ Hà Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa            300.000
411 Ông Hồ Hải Đăng Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Hướng Hóa            200.000
412 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Lăng              500.000
413 Ông Trần Đới Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Lăng            300.000
414 Ông Hồ Xuân Doàn Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị            500.000
415 Phòng Quản lý Sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Trị              500.000
416 Ông Đỗ Viết Hùng  Phòng Quản lý Sức khỏe Cán bộ tỉnh Quảng Trị            300.000
417 Ông Trần Công Quyền  PGĐ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Trị            300.000
418 Ông Nguyễn Hoài Nam Phó Chi cục trưởng Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy Sản tỉnh Quảng Trị 200000
419 Lương y Trương Minh Tùng Phường 1 Thị xã Quảng Trị            300.000
420 Cửa  Hàng Vật liệu Xây dựng Thành Liên Quốc lộ 1, Thị trấn Hố Xá, vĩnh Linh            300.000
421 Nhà hàng Kế Cúc Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh             500.000
422 Phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Quảng Trị              500.000
423 Bà Nguyễn Thị Huệ  67 Chu Mạnh Trinh - Tp.Đông Hà            100.000
424 Nhà xe Quang Dũng 37 Ông ích khiêm         1.000.000
425 DNTN Bình Phương Đại lý Bia Hu đu tại vĩnh Linh         1.000.000
426 Ông Nguyễn Đức Tuận  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa            300.000
427 Bộ chỉ huy bộ đội biên Phòng tỉnh Quảng Trị           2.000.000
428 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa              500.000
429 Ông Lê Ngọc Thạnh GV Trường THPT Lê Lợi Đông Hà            100.000
430 Ông Phan Văn Cử Phòng Kế hoạch Kinh Doanh Viễn thông Quảng Trị            200.000
431 Bà Nguyễn Thị Kim mỹ Cam Hiếu, cam Lộ QT            200.000
432 Em Lê Thọ cẩm Cát Phước Mỹ, Triệu Giang, Triệu Phong             100.000
433 Em Lê Thọ Trường Phước Mỹ, Triệu Giang, Triệu Phong             100.000
434 Em Lê Thọ Cẩm Tú Phước Mỹ, Triệu Giang, Triệu Phong             100.000
435 Bà Nguyễn Thị Chính Phòng kế toán Công ty Cấp thoát nước - Tỉnh Quảng Trị             300.000
436 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn              500.000
437 Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Đông Hà              500.000
       
       
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

 

Danh sách các nhà tài trợ

Giai đoạn 2008-2018 Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đã huy động

Tổng Số tiền: 319.038.621.713 đồng

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị đã huy động

Tổng số tiền: 57.832.166.704đ.

GS - TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

Tổng Số tiền tài trợ: 100.000.000 đ

Chương trình Tiếp sức đến trường

Tổng Số tiền tài trợ: 14.202.500.000 đ

Gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tài trợ học bổng "Mầm Xanh" : 238.000.000 đ

Thượng tọa Thích Đạt Đức- Uỷ viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Hải Quang TP Hồ Chí Minh

Tài trợ HB "Hoa tình thương" : 2.436.700.000 đ

Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tổng Số tiền: 535.000.000 đ

Tổ Phật tử Chính Tâm-Chùa Quán Sứ Hà Nội

Tổng Số tiền tài trợ: 2.178.530.000 đ

Câu lạc bộ nghĩa tình Quảng Trị tại Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền: 1.215.000.000 đ

Tập đoàn Quân đội Viettel

Tổng Số tiền : 2.400.000.000 đ

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị

Tổng Số tiền: 1.056.000.000 đ

Quỹ học bổng Mai Vàng

Tổng Số tiền: 126.000.000 đ

Hòa Thượng Thích Phước Toàn - Trụ trì chùa Vặn Đức Tp Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 295.000.000 đ

Dự án Đông Tây Hội Ngộ

Tổng Số tiền : 4.791.178.228 đ

Báo Đầu tư

Tổng Số tiền : 315.000.000 đ

Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn vingruop

Tổng Số tiền : 1.608.700.000 đ

Công ty Bình Điền Quảng Trị

Tổng Số tiền : 430.000.000 đ

Công ty TNHH Liên Doanh Phú Mỹ Hưng - TP.Hồ Chí Minh

Tổng Số tiền : 460.000.000 đ

Gia đình Liệt sỹ Bùi Kim Đỉnh

Tổng Số tiền : 287.491.297 đ

Quỹ học bổng Lê Mộng Đào

Tổng Số tiền : 421.500.000 đ

Tổ chức Cơ hội và Phát triển - Chane to grow

Tổng số tiền: 242.455.000 đ

Viễn thông Quảng Trị

Tổng Số tiền : 330.000.000 đ

Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

Tổng Số tiền : 464.500.000 đ

Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Tổng Số tiền : 320.000.000 đ

Trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế

Tổng Số tiền : 1.014.342.480 đ

Tổ chức Vòng tay Thái Bình (Pacific Links Foundation)

Tổng Số tiền : 2.426.035.823 đ